#Vijesti-eu

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA PODMJERU 4.1. IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

5

Prosinac

Objavljeno

Objavljenja su tri natječaja za provedbu podmjere 4.1. „Potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. Natječaj je objavljen 2. prosinca 2019. godine, objavila ga je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Natječaji su otvoreni za sljedeće tipove operacija:

4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – tovno govedarstvo

Svrha ovog natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru govedarstva.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 100.000.000,00 HRK

Od ukupnog iznosa raspoloživih sredstava 60.000.000,00 HRK je za ulaganja u tovno govedarstvo za mikro, male i srednje korisnike, a 40.000.000,00 je za ulaganja u tovno govedarstvo za velike korisnike.

Prihvatljivi korisnici su  fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Visina javne potpore po projektu iznosi do 200.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike, odnosno do 500.000 EUR za velike korisnike.

Intenzitet potpore: najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Lista prihvatljivih troškova za tip operacije 4.1.1. :

 • Građenje/rekonstrukcija objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
 • Opremanje objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
 • Poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (traktor za vuču mikser prikolice, oprema za transport, oprema za pripremu hrane, oprema i strojevi za transport unutar kruga objekta, sukladno zahtjevima projekta pokretne sušare)
 • Građenje/rekonstrukcija gospodarskog objekta, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
 • Opremanje gospodarskog objekta, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti.
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta
 • prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. UREDBE (EU) BR. 1305/2013
 • Opći troškovi (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)
 • Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

Zahtjevi za potporu za navedeni natječaj zaprimaju se od 2. siječnja 2020. godine do 12:00 sati do 28. veljače 2020. godine do 12:00 sati.

Više o natječaju za tip operacije 4.1.1. možete pronaći ovdje.

4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

Svrha ovog natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 50.000.000,00 HRK

Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo.

Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 do 300.000 EUR.

Lista prihvatljivih troškova za tip operacije 4.1.2. :

 • Građenje/rekonstrukcija skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe
 • Opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe.
 • Strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva isključivo za vlastite potrebe
 • Opći troškovi (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)
 • Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

Intenzitet potpore: najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjevi za potporu za navedeni natječaj zaprimaju se od 2. siječnja 2020. godine do 12:00 sati do 28. veljače 2020. godine do 12:00 sati.

Više o natječaju za tip operacije 4.1.2. možete pronaći ovdje.

4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Svrha ovog natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 100.000.000,00 HRK

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Visina javne potpore od 5.000 EUR do 1.000.000 EUR.

Intenzitet potpore: Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 %, a može se uvećati za dodatnih 20 % ako ulaganje provodi mladi poljoprivrednik, ako se ulaganje odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili ako je ulaganje povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima te ekološkom poljoprivredom.

Lista prihvatljivih troškova za tip operacije 4.1.3. :

 • Građenje/rekonstrukcija objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • Opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • Građenje/rekonstrukcija postrojenja/prostora za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • Opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • Građenje/rekonstrukcija objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • Opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • Strojevi za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe (specijalne prikolice, prikolice/cisterne, rasipač, aplikator, ostali nespomenuti strojevi za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu)
 • Opći troškovi (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)
 • Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

Zahtjevi za potporu za navedeni natječaj zaprimaju se od 2. siječnja 2020. godine do 12:00 sati do 31. ožujka 2020. godine do 12:00 sati.

Više o natječaju za tip operacije 4.1.3. možete pronaći ovdje.

Izvor: www.ruralnirazvoj.hr

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice