#Vijesti-eu

Objavljene Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom

17

Siječanj

Objavljeno

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao glavni koordinator aktivnosti koje se provode u okviru Koordinacijskog odbora za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača u procesu zamjene hrvatske kune eurom, objavilo je dokument “Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom” s ciljem pravovremenog informiranja gospodarstvenika o pripremama koje je potrebno provesti u postupku uvođenja eura kao nacionalne valute, budući da je ciljani datum uvođenja eura kao službene valute u RH- 1. siječnja 2023.

Dokument sadrži detaljne informacije o prilagodbama koje očekuju gospodarstvenike, o vremenskom okviru uvođenja eura te upućuje na izazove koji se mogu pojaviti u provedbi planiranih mjera, a pripremljen je kroz konzultacije s udruženjima poslovnih subjekata i pojedinačnim trgovačkim društvima. Dokument ne predstavlja službeno tumačenje pravnih odredbi te je podložan promjenama stupanjem na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice