#Vijesti-eu

Objavljena je publikacija o neprihvatljivostima za plaćanja koje su utvrđene kontrolama na terenu pašnjaka i stoke

7

Svibanj

Objavljeno

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je publikaciju pod nazivom „Prikaz neprihvatljivosti za plaćanje krških i kontinentalnih pašnjaka te nesukladnosti u kontroli stoke utvrđenih kontrolom na terenu“.

U navedenoj publikaciji je detaljno pojašnjena problematika neprihvatljivosti za plaćanje kod krških i kontinentalnih pašnjaka i nesukladnosti u kontroli stoke utvrđenih kontrolom na terenu.

Cilj izrade publikacije je informiranje i poboljšanje kvalitete zaprimljenih zahtjeva korisnika.

Publikaciju “Prikaz neprihvatljivosti za plaćanje krških i kontinentalnih pašnjaka te nesukladnosti u kontroli stoke utvrđenih kontrolom na terenu” možete preuzeti ovdje.

Izvor: https://www.apprrr.hr

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice