#Turizam

Objavljen Vodič o financiranju sredstava u turizmu

16

Svibanj

Objavljeno

Kako bi što lakše turistički sektor Europske unije mogao iskoristit resurse kroz programe financiranja u novoj financijskoj perspektivi od 2021. – 2027. godine Komisija je objavila na svojim stranicama Vodič za lakše pisanje projekata, snalaženje te prelazak na zelenu tranziciju i digitalizaciju. Vodič sadrži poveznice i odgovarajuće internetske stranice programa EU koji prate najnovije informacije sa pojedinostima po svakom programu.

U Vodiču možemo vidjeti tri glavna pitanja koja se protežu kod pisanja projekata:

  • Utvrđivanje relevantnih programa i financijskih instrumenata (tko se može prijaviti, koje se aktivnosti mogu financirati te kakve su vrste financiranja dostupne?)
  • Upoznavanje sa dokumentacijom (preuzimanje paketa informacija, obično uključujući „vodič” sa savjetima o pripremi i podnošenju.)
  • Pronalazak partnera ako je korisno ili potrebno (neki (pod) programi podržavaju prekogranične ili transeuropske projekte. Možda će biti potreban konzorcij s poslovnim sjedištem u drugim državama članicama EU.)

Obzirom da je turizam grana gospodarstva koju susrećemo u mnogim programima financiranja donosimo kroz neke operativne programe informacije i mogućnosti koje su ponuđene.

Instrument za oporavak i otpornost kroz RRF program biti će obnova turističke infrastrukture radi poboljšanja njezinih energetskih performansi, pristupačnosti i upravljanja resursima te za razvoj kružnih poslovnih modela (primjer: za gospodarenje hranom i otpadom) Reskill and upskill: pružanje obuke turističkim poduzetnicima, radnicima i destinacijskim menadžerima kao podrška zelenoj i digitalnoj tranziciji. Potrebno je modernizirati i digitalizirati javnu upravu odgovornih za turističku politiku i promicanje razmjene podataka između javnih uprava, menadžera destinacija i poduzeća. Ulaganje u čistu mobilnost i poboljšanje povezanosti s turističkim odredištima, posebno žarištima turizma (primjeri: vodeni, autobusi, i javni prijevoz) također je bitan segment.

Kohezijski fond može poduprijeti ulaganja povezana sa turizmom u okoliš i transeuropske prometne mreže (TEN-T), posebno u regijama s gospodarstvom koje uvelike ovise o turizmu. Mogu se poduprijeti inovacije i prihvaćanje novih tehnologija za kulturu i turizam, kao i rast i konkurentnost MSP-ova u tim sektorima ili razvoj, testiranje i pokusno izvođenje novih digitalnih usluga, proizvoda i rješenja (primjer: digitalizaciju kulturne baštine) ili razvoj vještina za pametnu specijalizaciju.

ESF+ je važan za turistički ekosustav koji karakterizira veći udio mladih zaposlenih u usporedbi s ukupnim gospodarstvom. Države članice EU-a s velikim brojem osoba u dobi od 15 do 29 koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju trebale bi ulagati najmanje 12,5 % sredstava iz ESF+  u tom ključnom području. Glavni je cilj profesionalizirati i ojačati suradnju između sektora obrazovanja i ugostiteljstva.

EAFRD novi ruralni vrijednosni lanci, kao što su obnovljiva energija, novo bio-gospodarstvo, kružno gospodarstvo i razne vrste turističkih aktivnosti, mogu ponuditi dobar rast i otvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima. Države članice EU-a imaju mogućnost uključiti ulaganja povezana s turizmom u svoje strateške planove u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Takva bi potpora, na primjer, mogla uključivati intervencije povezane s teritorijalnom gospodarskom razvoju i ruralnoj infrastrukturi, obnovu sela i/ili aktivnosti usmjerene na očuvanje baštine malih razmjera (mostovi, javni sadržaji), izgradnja i modernizacija informacijskih centara za turizam, informacije za posjetitelje i ostale aktivnosti povezane s rekreacijskim i/ili sportskim aktivnostima.

Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA) fondom se podupiru djelovanja i ulaganja kojima se doprinosi zaštiti biološke raznolikosti voda te održivom i malom utjecaju na ribarstvo i akvakulturu. Također promiče opskrbu europskih potrošača kvalitetnim i zdravim morskim prehrambenim proizvodima, podupire razvoj održivog plavoga gospodarstva u obalnim zajednicama i doprinosi pomorskom nadzoru i međunarodnoj suradnji u upravljanju oceanima. Jedan od prioriteta fonda usmjeren je na omogućivanje održivog plavoga gospodarstva u obalnim, otočnim i kopnenim područjima te poticanje razvoja ribarskih i vodeno-kulturnih zajednica. Taj je prioritet najvažniji za turistički ekosustav jer se njime podupire lokalni razvoj kojim upravlja lokalna zajednica i koji bi mogao obuhvaćati projekte povezane s turizmom kao što su ekološki turizam, ribolovni turizam, lokalna gastronomija (ribe i restorani u plodovima mora), smještaj, turistički putovi, ronjenje, kao i podupiranje lokalnih partnerstva.

Program LIFE financira projekte u području okoliša i klimatske politike. Turističke aktivnosti povezane sa zelenom tranzicijom mogu imati koristi od programa. Financiranje posebno turističkih projekata kojima se podupire kružno gospodarstvo, energetska učinkovitost i mjere za obnovljivu energiju, kao i neutralnost klime, mogu ispunjavati uvjete za financiranje.

Program Kreativna Europa –  projekti ili platforme za suradnju u okviru „horizontalnih aktivnosti” potprograma KULTURA mogu se sastojati od kulturnih događanja u obliku festivala za glazbu ili kazališnih festivala. Filmski festivali i tržišta u okviru potprograma MEDIA mogu imati ulogu u nacionalnom i međunarodnom turizmu. Osim toga, brendiranje gradova pomoću kulture doprinosi vrijednosti urbanih područja i stoga privlači više posjetitelja.

  • Okvir „sektorskih mjera”, potprogram KULTURA predviđa djelovanja koja uključuju razvoj kreativnih aspekata održivog kulturnog turizma, dizajna i modnih sektora te promicanje i zastupljenost tih sektora izvan Unije. Unapređenje umjetničke i kulturne suradnje na europskoj razini poželjno je kako bi se poduprlo stvaranje europskih djela i ojačala gospodarska, socijalna i vanjska dimenzija kulturnih i kreativnih sektora, kao i inovacije i mobilnost.
  • MEDIJI –  promicanje konkurentnosti, prilagodljivosti, suradnje, inovacije i održivosti europskog audiovizualnog sektora, među ostalim i mobilnosti.
  • MEĐUSEKTORSKI – promicanje politike suradnje i inovativnih mjera kojima se podupiru sva tematska područja programa te promicanje raznoliko, neovisno i pluralističkog medijskog okruženja i medijske pismenosti.

Turističke organizacije koje žele sudjelovati u programu Erasmus+ mogu sudjelovati u nizu aktivnosti razvoja i umrežavanja u području akademskog i strukovnog osposobljavanja, škola, obrazovanja odraslih, mladih i europskih sportskih događanja. Projektima se može obuhvatiti mobilnost, razvoj kompetencija i zaposlenje mladih u turizmu, digitalne vještine u području kulturne baštine, gostoprimstvo i inovacije u području turizma.

Digitalna Europa podupire stvaranje podatkovnih prostora s dva projekta koja su posebno zanimljiva za sektor turizma. Jedan je europski zajednički prostor za kulturnu baštinu koji je djelovanje u okviru ovog programa kako bi se pružila potpora digitalnoj transformaciji europskog sektora kulturne baštine. Druga je usmjerena na mobilnost, koja je ključna za turizam i za koju treba podržati inter-operabilnost kao i za prvi projekt. Nadalje, MSP-ovi koji djeluju u sektoru turizma mogu imati koristi od usluga koje pruža mreža europskih digitalno-inovacijskih centara kako bi im se pružila potpora u njihovoj digitalnoj transformaciji

Program jedinstvenog tržišta svrha programa rada za 2021. u okviru SMP-a zemljama EU-a je pružiti alate za oporavak i popravak krize u razdoblju nakon krize Covid-19. Konačni je cilj jačanje i otpornost jedinstvenog tržišta. Program rada za 2021. sastoji se od pet priloga koji su usklađeni s općim ciljevima SMP-a. Prilog 2. relevantan je za područje s obzirom na to da je usmjeren na poboljšanje konkurentnosti poduzeća, posebno malih i srednjih poduzeća, te na potporu njihovu pristupu tržištima, uključujući poduzeća iz turističkog sektora. Četiri relevantna poziva na podnošenje prijedloga objavit će se u 2021. Bit će povezani s Prilogom 2. programu rada za 2021.

  • 2.6 Covid19 Oporavak – Održivi rast u turizmu – potpora malim i srednjim poduzećima
  • 2.7 Poboljšanje socioekonomskog znanja o turističkom ekosustavu EU-a
  • 2.8 Promicanje proizvoda povezanih s transeuropskim turističkim proizvodima u trećim zemljama
  • 3.8 Upravljanje kriznim situacijama i upravljanjem u turizmu

U sklopu objave Vodiča kroz Programe navedeni su dobri primjeri projekata iz turističkog sektora  koji su u prethodnom razdoblju bili financirani iz EU fondova i programa.

Za više informacija posjetite stranicu: https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en

 

 

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice