#Vijesti-eu

OBJAVLJEN PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

18

Veljača

Objavljeno

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Program održivog razvoja lokalne zajednice za 2020. godinu. Kroz program, Ministarstvo nastavlja poticati razvoj područja koja su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske stekla status potpomognutog područja.

Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju u I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave,  I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave i III. i IV. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave ako se projekt provodi na prihvatljivim područjima provedbe.

Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Program iznose 80.000.000,00 kuna, a jednom korisniku se može odobriti najviše 1.000.000,00 kuna  (s uključenim PDV-om).

Ukupna sredstva Programa raspoređuju se na ulaganja iz područja:

– unapređenja društvene, javne, komunalne i socijalne infrastrukture u iznosu od 65.000.000,00 kuna,

– razvoj infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak u iznosu od 15.000.000,00 kuna.

Rok za dostavu Završnog izvješća je 31. ožujak 2021. uz uvjet da se sufinanciranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2020. godini.

Program održivog razvoja možete pronaći ovdje.
Izvor: https://razvoj.gov.hr/

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice