#Natječaj

Objavljen poziv za izravnu dodjelu: Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 1. faza- karlovačko područje

27

Prosinac

Objavljeno

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u petak, 24. prosinca 2021. godine, objavilo poziv za izravnu dodjelu Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 1. faza- karlovačko područje.

Projektom je predviđena zaštita od štetnog djelovanja voda u slivu rijeke Kupe, na prostoru karlovačke, sisačko-moslavačke i zagrebačke županije. Osnovni ciljevi Projekta su:

  • smanjenje rizika od poplava,
  • zaštita zdravlja i života ljudi izloženih poplavama,
  • sprečavanje pogoršanja, zaštita i očuvanje stanja ekosustava te močvarnih staništa ovisnih o vodenim ekosustavima.

Projekt ima za zadaću dogradnje i jačanja postojećeg sustava obrane od poplava rijeke Kupe na karlovačkom i sisačkom području, a predmetna izravna dodjela predstavlja 1. fazu Projekta koju čine zahvati koji se nalaze na karlovačkom području. Projekt koji se prijavljuje opisuje se kao cjeloviti projekt (za karlovačko i sisačko područje), međutim obzirom na kompleksnost, investicijske troškove i dinamiku provedbe projekta, njegovo sufinanciranje je planirano iz dva programska EU razdoblja 2014-2020 (1.faza.) te sljedećeg programskog razdoblja 2021- 2027.(2. faza). Ukupna vrijednost ovog Projekta se procjenjuje na 1.683.372.750,00 HRK (uključujući nepredviđene troškove i PDV).

Prvu fazu Projekta čine zahvati koji se nalaze na karlovačkom području Projekta te se isključivo oni prijavljuju za sufinanciranje sredstvima EU kroz programsko razdoblje 2014.-2020., i to u ukupnom procijenjenom iznosu prihvatljivih troškova od 539.722.652,07 HRK (od čega EU sredstva iznose 458.764.254,25 HRK), a što je 32,06% u odnosu na ukupnu vrijednost).

Glavne komponente projekta unutar programskog razdoblja OPKK 2014.-2020. (1. faza projekta) odnose se na

  1. Pripremne i zemljane radove na izvedbi dviju ustava na prokopu Korana-Kupa te ustave Šišljavić i ustave Brodarci s udjelom u predviđenim sredstvima za građevinske radove ove komponente od 18,78% i
  2. Radove na izgradnji ukupno 34,2 km obrambene linije.

Druga faza Projekta (operativni program 2021. – 2027.) odnosi se na sisačko područje i obuhvaća sljedeće radove:

  1. Rekonstrukcija kritičnih dionica nasipa lijeve obale Kupe na dionici Staro Pračno-Stara Drenčina, u ukupnoj duljini od 3,2 km,
  2. Izgradnja Nasipa/zidova lijeve i desne obale Kupe na dionici od Brkiševine do Siska, ukupne duljine 18,7 km,
  3. Izgradnja novih obodnih nasipa retencije Odransko polje, ukupne duljine 22,0 km i rekonstrukcija postojećih nasipa retencije Odransko polje, ukupne duljine 17,9 km,
  4. Izgradnja i rekonstrukcija transverzalnog nasipa Odransko polje.

Za više informacija i natječajnu dokumentaciju slijedite poveznicu.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice