#Natječaj

Objavljen poziv u sklopu programa CEF u području električne energije, plina, pametnih mreža i CO₂ plinovoda

16

Rujan

Objavljeno

Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) objavila je poziv na prijavu projekata od zajedničkog interesa u sklopu programa CEF – Energetika 2021. – 2027. u području električne energije, plina, pametnih mreža i CO₂ plinovoda, a krajnji rok za prijavu je 19. listopada 2021. godine u 17:00 sati (srednjoeuropsko vrijeme).

Potpora se odnosi na istraživanja i izvođenje radova u području električne energije, plina, pametnih mreža i CO₂ plinovoda, a sredstva ovog instrumenta namijenjena su financiranju projekata pravnih tijela sa sjedištem u državama članicama Europske unije, odnosno projekata međunarodnih organizacija, istraživačkih centara, javnih i privatnih poduzeća, lokalnih i regionalnih vlasti, ministarstava i udruga.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 785.000.000,00 eura, a visina potpore iznosi maksimalno 50% za troškove istraživanja i radova te maksimalno 70% za troškove radova za najudaljenije regije Europske unije. U kontekstu istraživanja, financirat će se projekti koji doprinose implementaciji projekata od zajedničkog interesa što uključuje aktivnosti pripreme, mapiranja, evaluacije te studije izvedivosti i evaluacije valjanosti. Isto tako, financirat će se izvođenje radova koji doprinose implementaciji projekata od zajedničkog interesa, odnosno nabavu, opskrbu i implementaciju komponenata, sustava i usluga uključujući softvere te razvoj, izradu i instalaciju. U okviru ovog poziva prihvatljivi su istraživački projekti i radovi koji su povezani s konkurentnošću, zaštitom okoliša, državne pomoći i javne nabave.

Za više informacija slijedite ovaj link.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. AVELANT je osnivač  i vlasnik Učilišta EU PROJEKTI, prvog hrvatskog i regionalnog učilišta o fondovima EU. Trebate li konzultantske usluge, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878. 

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice