#Vijesti-eu

OBJAVLJEN POZIV NAMIJENJEN UNAPREĐIVANJU INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI

27

Svibanj

Objavljeno

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 24. svibnja 2019. je objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza. Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020 i financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Krajnji rok za predaju projektnih projedloga je 31. prosinca 2019. godine, ili do iskorištenja raspoloživih sredstava odnosno kada zaprimljeni iznos u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih sredstava dosegne 150%.

U okviru Poziva financirat će se izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije; dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba postojećih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga te pripremni radovi na gradilištu; izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga; stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja; kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga; kupovina nekretnina (npr. stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga; procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela; nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga; nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja); nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga; priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta; edukacije; financijska revizija projekt; upravljanje projekto; promicanje horizontalnih načela; aktivnosti informiranja.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva, ustanove, mikro, mali i srednji poduzetnici.

Ukupna alokacija Poziva jest 612.200.000,00 HRK. Najviši iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 15.000.000,00 HRK. Više o Pozivu i prihvatljivim aktivnostima, kao i o potrebnoj dokumentaciji pročitajte u našoj bazi, na ovoj poveznici.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice