#Vijesti-eu

Objavljen novi Programski vodič – Europa za građane

11

Siječanj

Objavljeno

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je novi Programski vodič “Europa za građane” za 2018.g.

U novom Programskom vodiču uvedene su izmjene u odnosu na prošlogodišnji vodič:
– ukupni budžet programa za razdoblje 2014. – 2020. uvećan je sa 185.468.000,00 eura na 187.718.000,00 eura
– pojednostavljen je obrazac za procjenu projektnih prijedloga te mu je dodana nova stavka “use of innovative channels of e-participation” pa će se od sada bodovati i korištenje društvenih mreža i općenito korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija za diseminaciju rezultata projektnih aktivnosti
–  kao i do sada, predfinanciranje za mjeru bratimljenja gradova ne postoji, ali iznos predfinanciranja za ostale mjere je izmijenjen sa „do maksimalno 50%“ na „40-60% iznosa zatraženih financijskih sredstava“
–  paušalni iznosi za pojedine aktivnosti u sklopu projekta su uvećani
– u cjelini Europsko sjećanje će od sada davati prednost projektima koji će biti usmjereni na mlađe generacije.

Izvor: https://udruge.gov.hr

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice