#Natječaj

Objavljen novi natječaj: Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe

11

Siječanj

Objavljeno

Detalje za novo objavljeni natječaj “Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe” možete vidjeti na ovom LINKU!

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 150.000.000,00 kn, minimalna vrijednost projekta je 400.000,00 kn.

Prihvatljivi partneri na projektu su: Osnivači dječjih vrtića koji geografski pripadaju području županije prijavitelja, osnivači osnovnih škola u kojima se provode programi predškolskog odgoja koji geografski pripadaju području županije prijavitelja, osnovne škole koje provode program predškolskog odgoja a u koje su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu, dječji vrtići u koje su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu, jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području djeluje prijavitelj, regionalne razvojne agencije.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice