#Vijesti-eu

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJU VINOGRADA

14

Svibanj

Objavljeno

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. Prihvatljivi korisnici za navedenu mjeru su vinogradari (fizičke ili pravne osobe) koje su upisane u Vinogradarski registar.

Prihvatljivi troškovi su ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda i ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom. Broj projekata po pojedinom korisniku u istoj financijskoj godini neće biti ograničen, no istom korisniku se ne može odobriti potpora u iznosu većem od 750.000 eura unutar iste godine.

Postotak sufinanciranja je 75 %, a najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova je 1.000.000,00 eura po projektu.

Rok za podnošenje prijava je do 28. lipnja 2019.

Više o ovom Natječaju i prihvatljivim aktivnostima, kao i o potrebnoj dokumentaciji pročitajte u našoj bazi, na ovoj poveznici.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice