#Vijesti-eu

Objavljen Kohezijski paket težak 373 milijarde eura za programsko razdoblje 2021. – 2027.

1

Srpanj

Objavljeno

30. lipnja u službenom listu EU – a objavljen je zakonodavni paket Kohezijske politike za novo programsko razdoblje 2021. – 2027. godine. Nakon tri godine pregovora 23. lipnja 2021. godine postignut je politički dogovor u visini iznosa od 373 milijarde eura. Za provedbu Europskog stupa socijalnih prava te ulaganje u jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedne uvjete rada te socijalnu zaštitu i uključenost biti će zadužen Europski socijani fond plus. Kroz sredstva ESF+ ulagat će se u ljude i sustave u politikama zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti te tako poduprijeti ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija. Novost u Kohezijskoj politici svakako je Fond za pravednu tranziciju koji je ujedno i ključni element europskog zelenog sporazuma. Njego cilj je osigurati namjensko financiranje u okviru mehanizma za pravednu tranziciju u kontekstu Kohezijske politike za rješavanje gospodarskih i socijalnih troškova tranzicije prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu.

Paket sadrži sljedeće uredbe:

  • Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
  • Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
  • Uredba o Europskom socijalnom fondu plus
  • Uredba o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja
  • Uredba o Fondu za pravednu tranziciju

Nova Uredba o zajedničkim odredbama osigurava zajednički pravni okvir za osam fondova s ​​podijeljenim upravljanjem: Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Europski socijalni fond plus, Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, Fond za pravednu tranziciju i financijska pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu utvrđuje posebne odredbe za Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond. Sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj bit će usmjerena na smanjivanje razlika između razina razvijenosti različitih regija i smanjivanju zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, među kojima će se posebna pozornost usmjeravati na regije koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, kao što su najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otočne, pogranične i planinske regije. Kohezijskom fondom će podržati projekte u području okoliša i transeuropskih mreža u području prometne infrastrukture.

Šesta generacija Interrega i dalje oblikuje teritorijalnu suradnju u cijeloj Europi u okviru svojih različitih potprograma (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni). Ona pokriva suradnju na vanjskim granicama Unije uz potporu vanjskih instrumenata (kao što su Instrument pretpristupne pomoći – IPA i Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – NDICI) i uspostavlja novi potprogram namijenjen jačanju regionalne suradnje najudaljenijih regija.

Službeni list EU – a na svojim stranicama omogućio je na hrvatskom i engleskom jeziku verzije predmetnih Uredbi:

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2021:231:TOC

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice