#Vijesti-eu

OBJAVLJEN JE INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN ZA OPKK ZA 2020. GODINU

18

Prosinac

Objavljeno

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 18. prosinca 2019. godine Indikativni godišnji plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020. za 2020. godinu.

Sukladno Planu sljedeće godine otvorit će se pet poziva, a koji se navode u nastavku:

1. Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

Cilj Poziva: jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu.

Prihvatljive aktivnosti: uključuju ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju klastera te operativne potpore za inovacijske klastere.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.g.

Indikativni iznos financijske omotnice: 15.000.000,00 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 1. lipnja 2020.

2. Integrator

Cilj Poziva: transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa s drugim poduzećima (tzv. Integratorima).

Prihvatljive aktivnosti: ulaganja u u nematerijalnu i materijalnu imovinu u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata, troškove osoblja, savjetodavnih i tehnoloških usluga iz područja inovacija, inovacija procesa i organizacije poslovanja.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.g.

Indikativni iznos financijske omotnice: 100.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: 50%

Indikativni datum objave Poziva: 30. prosinca 2019.

3. Energetska obnova višestambenih zgrada

Cilj Poziva: energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama. Podupirat će se provedba mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini od najmanje 50% te korištenje obnovljivih izvora energije.

Prihvatljive aktivnosti: 
– energetski pregled i energetski certifikat prije obnove
– izrada glavnog projekta energetske obnove
– provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, horizontalne mjere
– stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, koordinator zaštite na radu tijekom građenja
– energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove
– upravljanje projektom i administracija
– promidžba i vidljivost projekta.

Prihvatljivi prijavitelji:upravitelj zgrade ili ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.

Indikativni iznos financijske omotnice: 152.000.000,00 HRK

Indikativni najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Indikativni najviši iznos bespovratnih sredstava: 17.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: 60%

Indikativni datum objave Poziva: 22. siječnja 2020.

4. Uspostava reciklažnih dvorišta

Cilj Poziva: pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za uspostavu reciklažnih dvorišta tj. za aktivnosti građenja i opremanja reciklažnih dvorišta odnosno nabavu mobilnih jedinica u smislu čl. 35 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO) (NN 14/19). ZOGO propisuje obvezu JLS-ovima o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta ili mobilnih jedinica na svom području, ovisno o broju stanovnika.

Prihvatljive aktivnosti:
– građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta u svrhu osiguranja njegove funkcionalnosti i spremnosti za uporabu
– nabava mobilnih jedinica kontejnerskog tipa (nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice nije prihvatljiva aktivnost).

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave.

Indikativni iznos financijske omotnice: 100.000.000,00 HRK

Indikativni najniži iznos bespovratnih sredstava:
– za reciklažna dvorišta – građevine: 500.000,00 HRK
– za reciklažna dvorišta – mobilne jedinice: 100.000,00 HRK

Indikativni najviši iznos bespovratnih sredstava: 
– za reciklažna dvorišta – građevine: 4.500.000,00 HRK
– za reciklažna dvorišta – mobilne jedinice: 800.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum objave Poziva: 31. prosinca 2020.

4. Poziv za sufinanciranje nabave električnih autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza

Cilj Poziva: nabava novih električnih autobusa koji će doprinijeti razvoju i unapređenju prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke) i prometnih sustava sa niskim emisijama CO2, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.

Prihvatljive aktivnosti:
– nabava električnih autobusa
– nabava i ugradnja opreme za punionice
– promidžba i vidljivost
– upravljanje projektom.

Prihvatljivi prijavitelji: javna gradska prijevoznička poduzeća.

Indikativni iznos financijske omotnice: 112.500.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum objave Poziva: 31. ožujka 2020.

Indikativni godišnji plan možete preuzeti OVDJE.

Izvor: https://razvoj.gov.hr/

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice