#Vijesti-eu

Objavljen javni poziv za stradale u potresu

20

Srpanj

Objavljeno

Grad Zagreb objavio je javni poziv za dodjelu novčane pomoći građanima čije su nekretnine stradale u potresu u iznosu do 50.000 kuna.

Pomoć je namijenjena za kupnju materijala i građevinske radove, a na poziv se mogu prijaviti vlasnici kod kojih su oštećenja iznad 30 posto vrijednosti nekretnine.

Uz to, postoje još neki uvjeti. Jedan od njih je da vlasnik nekretnine mora imati prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine za koju traži dodjelu pomoći, zatim da vlasnik nekretnine, njegov bračni ili izvanbračni drug te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom, uza vlasništvu nemaju drugu nekretninu na području Grada Zagreba, kao i da je šteta na nekretnini prijavljena u Registar šteta.

Iz Grada su ujedno poručili da su propisani i kriteriji koji će se dodatno bodovati te će se sukladno njima izraditi lista prioriteta koja će se javno objaviti. Zahtjevi se podnose Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša najkasnije do 15. rujna ove godine.

Ujedno, Grad je danas poslao javnim poziv bankama da ponude uvjete odobravanja kredita građanima za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Zagreba. Kako su naveli, Grad će subvencionirati kamate na kredite fizičkim osobama vlasnicima nekretnina oštećenih u potresu za kupnju materijala i građevinske radove s time da bi se kamatna stopa na kredite subvencionirala u visini od 2 posto godišnje, fiksno za razdoblje od 10 godina. Javni poziv otvoren je do 1. rujna ove godine, a iznos kredita za koji će se subvencionirati kamata ne može biti veći od procijenjenog iznosa štete.

Izvor: Jutarnji list


Nemojte čekati koronu, uhvatite priliku i naučite sve o pripremi i provedbi EU projekata te javnoj nabavi i to ONLINE na Učilištu EU PROJEKTI – prvoj i jedinoj regionalnoj ustanovi za obrazovanje odraslih za fondove EU-a, upravljanje projektima, javnu nabavu i strateško planiranje.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice