#Vijesti-eu

OBJAVLJEN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2019. GODINI

14

Lipanj

Objavljeno

12. lipnja 2019. godine Grad Zagreb objavio je Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda u 2019. godini.

Predmet natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda za aktivnost – organizacija promotivnih i promotivno-prodajnih manifestacija.

Korištenje potpore namijenjeno je za troškove zakupa, uređenja i opremanja prostora, medijsko oglašavanje i izrada promidžbenih materijala, naknade troškova vanjskim suradnicima, troškove popratnog programa i troškove reprezentacije (najviše do 20% od ukupno odobrene potpore.

Natječaj će biti otvoren do 16. srpnja 2019. Ukupna planirana vrijednost iznosi 700.000,00 kuna s maksimalnim iznosom potpore u iznosu od 60.000,00 kuna godišnje po korisniku. Potpore će biti dodijeljene u obliku subvencija iz Proračuna Grada Zagreba.

Prihvatljivi prijavitelji su obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva ili zadruge koji kumulativno ispunjavaju uvjete:

  • ima prebivalište ili sjedište na području Grada Zagreba,
  • nema dugovanja prema proračunu Grada Zagreba i državnom proračunu,
  • u slučaju da je korisnik dosadašnjih potpora Grada Zagreba, prethodno odobrena proračunska sredstva Grada Zagreba utrošio je namjenski i u skladu s ugovorom, odnosno iz drugih razloga nije izgubio pravo na dodjelu gradskih poticajnih sredstava u poljoprivredi i šumarstvu,
  • nije zatražio potporu za aktivnost za koju su sredstva već u cijelosti odobrena iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada.

Više o ovom natječaju, uvjetima prijava i odobravanja, kao i o potrebnoj dokumentaciji, možete pročitati u našoj bazi:

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2019.

IZVOR: www.zagreb.hr

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice