#Vijesti-eu

NOVO IZVJEŠĆE O KOHEZIJI POKAZUJE DA SE RAZLIKE MEĐU REGIJAMA EU-a SMANJUJU ZAHVALJUJUĆI POTPORI EU-a

10

Veljača

Objavljeno

Europska komisija objavila je Osmo izvješće o koheziji koje pokazuje da je kohezijska politika doprinijela smanjenju teritorijalnih i socijalnih razlika među regijama u EU-u. Zahvaljujući njezinoj fleksibilnosti, pružila se prijeko potrebna i vrlo brza potpora državama članicama te regionalnim i lokalnim vlastima usred usporavanja gospodarskog rasta i najgore zdravstvene krize u posljednje vrijeme.

Kohezijska politika pomogla je mnogim regijama i građanima EU-a da ulažu u održiviji i uravnoteženiji rast s dugoročnim koristima. Njome se podupire fizička i digitalna infrastruktura, obrazovanje i osposobljavanje, MSP-ovi i zelena tranzicija.

Očekuje se da će se zahvaljujući sredstvima iz kohezijskih fondova BDP po stanovniku u slabije razvijenim regijama do 2023. povećati za do 5 %. Ista su sredstva doprinijela i smanjenju razlike od 3,5 % između BDP-a po stanovniku u 10 % najnerazvijenijih regija i 10 % najrazvijenijih regija.

Novim programima kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027. nastavit će se ulagati u regije i ljude, u bliskoj koordinaciji s financijskim kapacitetima paketa NextGenerationEU.

Dodatni glavni zaključci:

  • Kohezijska politika postala je važniji izvor ulaganja. Financijska sredstva iz kohezijskih fondova porasla su s 34 % na 52 % ukupnih javnih ulaganja od programskog razdoblja 2007. – 2013. do programskog razdoblja 2014. – 2020.
  • Od 2001. slabije razvijene regije istočne Europe sustižu ostatak EU-a. Međutim, mnoge su regije sa srednjim dohotkom i slabije razvijene regije, posebno u južnom i jugozapadnom dijelu EU-a, istodobno pretrpjele gospodarsku stagnaciju ili pad.
  • Ubrzala se konvergencija među državama članicama, ali povećale su se unutarnje regionalne razlike u brzorastućim državama članicama.
  • Zaposlenost raste, ali regionalne razlike veće su nego u razdoblju prije 2008.
  • Broj osoba izloženih riziku od siromaštva i socijalne isključenosti smanjio se za 17 milijuna u razdoblju od 2012. do 2019.
  • Regionalni inovacijski jaz u Europi povećao se zbog nedostatka ulaganja u istraživanje i razvoj te slabosti u inovacijskim ekosustavima najnerazvijenijih regija.
  • Stanovništvo EU-a sve je starije i u narednim će se godinama broj stanovnika početi smanjivati. U 2020. je 34 % stanovništva EU-a živjelo u regiji čiji se broj stanovnika smanjuje. Predviđa se da će u 2040. ta brojka dosegnuti 51 %.

Tijekom sljedećih godina kohezijskom politikom nastavit će se jačati pravedan i održiv razvoj u svim regijama EU-a, te će se istodobno podupirati zelena i digitalna tranzicija.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice