#Vijesti-eu

NOVI POKAZATELJI ZA NOVO FINANCIJSKO RAZDOBLJE

4

Ožujak

Objavljeno

Dok Republika Hrvatska pokušava ostvariti što bolje rezultate u korištenju ESI fondova u aktualnoj financijskoj perspektivi, Europska komisija radi na novom skupu pravila za korištenje fondova u novom financijskom razdoblju koje će trajati od 2021. do 2027. godine. Europska komisija je objavila novu studiju pod nazivom “Razvoj sustava zajedničkih pokazatelja za intervencije u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda nakon 2020. godine”

Svrha studije jest razmotriti mogućnosti konsolidacije sustava, a podijeljena je na prvi i na drugi dio. Studija se nastavlja na iskustva iz aktualnog programskog razdoblja s ciljem pojednostavljenja pokazatelja za novo razdoblje, kao i usklađivanja, odnosno, harmonizacije, kako bi ista pravila vrijedila za što veći broj operacija financiranih iz EU fondova.

Konceptualni okvir za razdoblje poslije 2020. godine tako se temelji na pomoćnim, izlaznim i izravnim pokazateljima rezultata. Pomoćni pokazatelji podijeljeni su na ulazne (financijske pokazatelje) i procesne pokazatelje (npr. broj korisnika, tip financijske podrške, broj projekata). Izlazni pokazatelji mjere što je točno ostvareno uloženim sredstvima iz fondova. Izravni pokazatelji rezultata mjere se ili nakon završetka pojedinog projekta ili u određenom periodu nakon završetka projekta. Oni će mjeriti izravne učinke intervencije u odnosu na primatelje potpore.

Komisija smatra da će se svim predloženim mjerama olakšati apsorpcija EU sredstava te da će se veća pažnja usmjeriti na rezultate sa značajnim smanjenjem administrativnog opterećenja sustava i korisnika.

Izvor: Europska komisija

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice