#Vijesti-eu

NOVI INDIKATIVNI PLAN ZA POZIVE U OKVIRU “OPKK”

29

Studeni

Objavljeno

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020. objavilo je 28. studenoga 2018. godine nove izmjene Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.

Iz indikativnog su plana uklonjeni oni pozivi koji su u međuvremenu otvoreni, a indikativno jest da su brojne sheme već prebačene u 2019. godinu prema novom planu pomaknute još dalje prema zadnjoj godini ugovaranja u ovoj financijskoj perspektivi – 2020.

Od zanimljivijih poziva, shema “Inovacije novoosnovanih MSP-ova – Faza II” indikativni datum objave poziva pomiče se s 30.10.2018. na 5.12.2018., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

U shemi “Jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama” indikativni datum objave poziva pomiče se s 30.11.2018. na 31.12.2018., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

Shema “Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza”, indikativni datum objave poziva pomaknut je s 30.11.2018. na sam kraj godine, 30.12.2018.

Novi Indikativni plan možete pronaći ovdje, a dostupan je i na naslovnici našega portala.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice