#Vijesti-eu

NOVI INDIKATIVNI PLAN ZA OPKK – POMIČU SE GOTOVO SVE SHEME…

23

Listopad

Objavljeno

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020. objavilo je 19. listopada 2018. godine nove izmjene Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.

U nastavku donosimo detaljan popis svih izmjena koje donosi novi Indikativni godišnji plan:

– U shemi “Priprema IRI infrastrukturnih projekata” indikativni datum objave rezultata pomiče se s 13.2.2019. na 16.4.2019.

– U shemi “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima” indikativni datum objave poziva pomiče se s 31.10.2018. na 15.11.2018., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

– U shemi “ITU – Sustav start-up inkubatora” indikativni datum objave poziva pomiče se s 28.9.2018. na 30.12.2018., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

– U shemi “ITU – Sustav poduzetničkih zona” indikativni datum objave rezultata PDP-a pomiče se 31.3.2020. na 30.12.2019.

– U shemi “ITU – Razvoj potpornih institucija za istraživanje, unaprjeđenje kvalitete, preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda” indikativni datum objave poziva pomiče se s 28.9.2018. na 29.6.2019., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

– Shemi “ITU – Programi edukacije za poduzetnike početnike” promijenjen je naziv u “ITU – Programi edukacije za mala i srednja poduzeća“, indikativni datum objave poziva pomiče se s 28.9.2018. na 28.12.2018., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

– Shemi “ITU – Razvoj mreže PPI-a Urbane aglomeracije Split (Razvoj poslovne infrastrukture)” promijenjen je naziv u “ITU – Razvoj poduzetničkih potpornih institucija UA Split“, indikativni datum objave poziva pomiče se s 29.9.2018. na 29.12.2018., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

– U shemi “ITU – Program za inovativno poduzetništvo u Puli” indikativni datum objave poziva pomiče se s 28.12.2018. na 28.9.2019., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

– U shemi “ITU – Investicije u razvoj poslovne infrastrukture o poduzetničkih inkubatora na urbanom području Pula” indikativni datum objave poziva pomiče se s 29.9.2018. na 29.12.2018., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

– U shemi “ITU – Sustav poduzetničke potporne infrastrukture” indikativni datum objave poziva pomiče se s 28.9.2018. na 28.6.2019., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

– U shemi “Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI) – Faza 2” pomiče se indikativni datum objave rezultata PDP-a. s 16.9.2019. na 20.5.2019.

– Nakon poništenog poziva “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)”, u Indikativni plan dodana je inačica 2 poziva s povećanjem alokacije na 200.000.000,00 kn. Indikativni datum objave poziva pomiče se s 15.10.2018. na 30.10.2018., a indikativni datum objave rezultata se dodatno odgađa s 15.5.2019. na 31.5.2019.

– U shemi “Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)” pomiče se indikativni datum objave rezultata PDP-a s 1.7.2019. na 29.4.2019.

– U shemi “GS Integrator 2018” indikativni datum objave poziva pomiče se s 12.11.2018. na 30.11.2018., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

– U shemi “Inovacije novoosnovanih MSP-ova – Faza II” indikativni datum objave poziva pomiče se s 28.9.2018. na 30.10.2018., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

– U shemi “Inovacije u područjima S3” pomiče se indikativni datum objave rezultata PDP-a s 20.5.2019. na 30.9.2020.

– U shemi “Jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama” indikativni datum objave poziva pomiče se s 31.10.2018. na 30.11.2018., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

– U shemi “Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema” indikativni datum objave poziva pomiče se s 20.9.2018. na 20.11.2018., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

– U shemi “ITU – Obnova kulturne baštine UP Zadar” indikativni datum objave poziva pomiče se s 28.9.2018. na 28.6.2019., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

– U shemi “ITU – Rekonstrukcija kulturnih dobara UA Osijek” indikativni datum objave poziva pomiče se s 28.9.2018. na 28.10.2018., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

– U shemi “ITU – Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula” indikativni datum objave poziva pomiče se s 28.9.2018. na 28.10.2018., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

– U shemi “ITU – Integrirani program temeljen na obnovi kulturne baštine UP Slavonski Brod” pomiče se indikativni datum objave rezultata PDP-a s 30.3.2020. na 30.1.2020.

– U shemi “ITU – Kulturna baština i turizam” indikativni datum objave poziva pomiče se s 28.9.2018. na 28.3.2019., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

– U shemi “ITU – Revitalizacija brownfield lokacija UP Zadar” indikativni datum objave poziva pomiče se s 28.12.2018. na 28.3.2019., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

– U shemi “ITU – Revitalizacija brownfield lokacija UP Rijeka” indikativni datum objave poziva pomiče se s 28.3.2019. na 29.6.2019., a sukladno tome, pomiče se i indikativni datum objave rezultata PDP-a.

– U shemi “ITU – Brownfield na području Urbanog područja Split (stare škole i društveni domovi)” pomiče se indikativni datum objave rezultata PDP-a s 28.2.2020. na 28.10.2019.

– U shemi “ITU – Obnova brownfield područja u urbanom području Pula” pomiče se indikativni datum objave rezultata PDP-a s 28.2.2020. na 28.10.2019.

– U shemi “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada” indikativni datum objave poziva pomiče se s 1.10.2018. na 31.10.2018., a sukladno tome i indikativni datum objave rezultata poziva.

– U “Shemi unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje” indikativni datum objave poziva pomiče se s 31.10.2018. na 17.12.2018., a sukladno tome i indikativni datum objave rezultata poziva.

– U shemi “ITU – Povećanje učinkovitosti javnog putničkog prijevoza” indikativni datum objave poziva pomiče se s 28.9.2018. na 28.6.2019., a sukladno tome i indikativni datum objave rezultata poziva.

– U shemi “ITU – Biciklističke staze UA Osijek” indikativni datum objave poziva pomiče se s 30.3.2019. na 28.12.2018., a sukladno tome i indikativni datum objave rezultata poziva.

– Dodana je shema “ITU – Biciklističke staze UP Slavonski Brod“.

– U shemi “ITU – Sustav javnih bicikala u UP Slavonski Brod” indikativni datum objave poziva pomiče se s 28.3.2019. na 29.9.2019., a sukladno tome i indikativni datum objave rezultata poziva.

– U shemi “Unapređenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao potreba procesu deinstitucionalizacije – Faza II” indikativni datum objave poziva pomiče se s 15.10.2018. na 30.11.2018., a sukladno tome i indikativni datum objave rezultata poziva.

– U shemi “Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” indikativni datum objave poziva pomiče se s 1.10.2018. na 30.11.2018., a sukladno tome i indikativni datum objave rezultata poziva.

– Izbačena je shema “Izgradnja znanstvene izvrsnosti kroz sinergiju s potporama Europskog istraživačkog vijeća (ERC)”.

– Izbačena je shema “ITU – Povećanje savjetodavnih vještina i kompetencija poslovnih savjetnika”.

– Izbačena je shema “ITU – Razvoj poslovne infrastrukture – Zone – Faza II”.

– Izbačena je shema “Promicanje održivog razvoja prirodne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema” koja je ubačena u zadnju inačicu Indikativnog plana.

– Izbačena je shema “ITU – E-mobilnost”.

Novi Plan pronađite na naslovnici našega portala.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice