#Vijesti-eu

NOVI DIREKTOR U AVELANTU-U!

23

Ožujak

Objavljeno

Bruno Grubešić novi je Direktor Odjela za EU fondove i strategiju u AVELANT d.o.o.

G. Grubešić je magistar znanosti iz područja upravljanja projektima s više od 13 godina radnoga iskustva u području pripreme i provedbe projekata, strateškog planiranja i operativnog programiranja.

Aktivno je sudjelovao je u izradi poduzetničkih programa od 2009. do danas. Pripremao je i sudjelovao u provedbi programa i projekata vrijednih više od 300 milijuna eura u sklopu europskih izvora financiranja.

Karijeru u Republici Hrvatskoj započeo je u Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo (HAMAG) na poslovima pripreme i provedbe programa razvoja poduzetništva, mreže poduzetničkih potpornih institucija te je sudjelovao u pripremi akreditacije agencije za upravljanje sredstvima EU. Tijekom rada u HAMAG-u bio je odgovoran za dodjelu bespovratnih sredstava za više od 4.000 poduzetničkih projekata. Sudionik je velikog broja konferencija, seminara i radnih tijela Republike Hrvatske koja se bave razvojem poduzetništva. Najveći dio posla obavljao je na rukovodećim pozicijama koje se bave strateškim planiranjem i programiranjem (izradom natječaja, strategija razvoja, programa) ESI fondova u okviru Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR).

Međunarodnu izobrazbu iz područja upravljanja projektima (RIT, ESC Clermont Business School) primijenio je u praksi kao sudionik velikog broja povjerenstava, odbora za vrednovanje projekata, radnih skupina, upravljačkih skupina strateških projekata Republike Hrvatske i resornih tijela, međunarodnih radnih skupina u području gospodarstva, državnih potpora, kreativnih i kulturnih industrija, inovacija. Sudjelovao je i u radu odbora za praćenje operativnih programa ESI fondova, u izradi strateških, zakonodavnih i programskih dokumenata iz područja poduzetništva i inovacija. Pored navedenog posjeduje i značajno iskustvo u području državnih potpora (State Aid), izradi programa državnih potpora i potpora male vrijednosti, području programiranja ESI fondova, pripremi strategija i strateških okvira.

U AVELANT-u će upravljati Odjelom za EU fondove i strategiju u okviru kojega će biti zadužen za vođenje tima koji priprema i provodi projekte u svim sektorima, izrađuje programe potpora i strateške dokumente za jedinice lokalne i područne samouprave, tijela državne i javne uprave te poduzetnike.

 

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice