#Vijesti-eu

Nove vrijednosti EU pragova

16

Studeni

Objavljeno

Europska komisija je izmijenila vrijednosti europskih pragova nabava velike vrijednosti, a novi pragovi će biti važeći od 1. siječnja 2022. godine.

Pragovi se revidiraju svake dvije godine, a u nastavku vam donosimo pregled izmijenjenih pragova iz Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga te projektne natječaje koji su izmijenjeni delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2021/1952 od 10. studenog 2021.

Izmjene pragova nisu velike u iznosima, no čine veliku razliku u načinu provođenja postupka javne nabave stoga naručitelji moraju biti na oprezu kada određuju da li se radi o nabavi velike ili male vrijednosti u postupku kojeg provode.

Autor: Hrvoje Karažija, konzultant poduzeća AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice