#Vijesti-eu

Nove prilike EU fondova u Dubrovniku za financijsku perspektivu 2021. – 2027.godinu !

6

Svibanj

Objavljeno

Nove prilike EU fondova u Dubrovniku za financijsku perspektivi za 2021. – 2027.godini !

 

U gradu Dubrovniku  4.svibnja je održano informativno – edukativno događanje po nazivom “EU Fondovi 2021.-2027 – Nove prilike. Svrha događanja bila je zainteresirati građane o djelovanju samih fondova te kako se projekti mogu financirati iz nove financijske perspektive 2021. – 2027.godini. Na događanju najviše pažnje bilo je posvećeno kako da zainteresirane djelatnosti pripreme i provedu dokumente za korištenje EU fondova. Gradu Dubrovniku kao i cijeloj dubravačko-neretvanskoj županiji tema EU fondova nije strana obzirom da su iskoristili sedam milijardi kuna uloženih u razvoj infrastrukture, očuvanju kulturne i prirodne baštine. Socijalna kohezija kao i sama socijalna osjetljivost također je prepoznata kao bitan adut sa kojima cijela županija računa.

Obzirom da je u prošlosti Republika Hrvatska imala vrijednost od 95 milijardi kuna kroz sve europske projekte koje se provode u zemlji ,a od njih je isplaćeno oko 42 milijarde kuna , moramo uložiti veliki trud da bi se našli rame uz rame sa članicama unije koje itekako znaju povlačiti novac iz fondova. Vrlo zanimljivo razdoblje nam predstoji jer nam u susret dolaze tri nova operativna programa u okviru kohezijske politike.

Novost sa kojom se susrećemo je treći operativni  integrirani teritorijalni program koji je namijenjen jačanju kapaciteta i razvoju projekata na području županija, gradova i općina.

Osnovne tematske koncentracije novog programskog razdoblja su pametna, zelena, solidarna, povezana i Europa bliža građanima.

Domaćin samog događanja, grad Dubrovnik zadnjih par godina ističe se kao pozitivan primjer povlačenja novaca iz EU fondova jer projekti poput Pelješkog mosta, nabave novih autobusa, ali i ulaganje u Grad .

Trenutno je u fazi završetka programiranje Nacionalnog plana za oporavak i otpornost te će Projekti kroz nacionalni program biti završeni dodatnim sredstvima od 3,6 milijardi eura stavljenih na raspolaganje u obliku zajmova.

Program je nastavljen stručnim izlaganjima o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti,  socijalnoj politici u novom financijskom razdoblju/ESF +, razvoju prometne infrastrukture uz pomoć EU sredstava, razvoju obrazovnog sustava u kontekstu novih mogućnosti iz EU fondova i novoj Kohezijskoj politici u financijskoj perspektivi EU 2021.- 2027.

Održana je i prigodna panel rasprava pod nazivom: “Što donose EU fondovi 2021.-2027. za razvoj lokalnih sredina?” u kojoj su sudjelovali g. Josip Bilaver, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, gđa. Natalija Havidić, ravnateljica Uprave u Ministarstvu turizma i sport, gđa Melanija Milić, ravnateljica Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA, gđa Zrinka Raguž, pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika i g. Mato Oberan, predsjednik Ceha za ribarstvo i marikulturu Obrtničke komore Dubrovnik i voditelj FLAG-a Južni Jadran.

 

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice