#Vijesti-eu

Nove inicijative Komisije za poboljšanje digitalnih vještina i poduzetništva

18

Siječanj

Objavljeno

Jučer, 17. siječnja 2018.g. Europska komisija je donijela nove inicijative za poboljšanje ključnih kompetencija i digitalnih vještina građana. Prijedlozi su nastali na temelju sastanka održanog u studenom 2017.g. u Göteborgu gdje se raspravljalo o obrazovanju, osposobljavanju i kulturi. Na sastanku su razmotrene mogućnosti za poboljšanje, kad je riječ o pravednim i funkcionalnim tržištima rada, djelotvornim i održivim sustavima socijalne zaštite te širenju socijalnog dijaloga. Sudjelovali su čelnici država i vlada te predstavnici poslodavaca i sindikata

Cilj novih Inicijative Komisije je smanjiti socioekonomske nejednakosti uz istovremeno zadržavanje konkurentnosti kako bi se stvorila ujedinjenija, jača i demokratičnija Europa.

Europska komisija predložila je tri inicijative koje navodimo u nastavku.

1. Preporuka Vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje

Temelji se na preporuci o ključnim kompetencijama donesenoj 2006.g. Cilj je predložene Preporuke: unaprjeđenje razvoja ključnih kompetencija (npr. pismenosti, jezika ili građanskih odnosno digitalnih vještina) u obrazovnim sustavima, kod ljudi svih uzrasta tijekom njihova čitavog života, te pružanje smjernica državama članicama za postizanje tog cilja. Preporuke možete preuzeti ovdje.

Promjene u osam ključnih kompetencija, u odnosu na 2006.g., su sljedeće:
– veći naglasak na osnovnim vještinama (pismenost, jezici i osnovne digitalne vještine) i horizontalnim kompetencijama poput kreativnosti, rješavanja problema, kritičkog razmišljanja i komuniciranja. Ljudi koji posjeduju te kompetencije otporniji su, lakše se prilagođavaju promjenama na tržištu rada i u društvu
– poseban naglasak na promicanju poduzetničkog obrazovanja i stjecanja iskustava u tom polju na svim razinama obrazovanja. Komisija preporučuje državama članicama da tijekom obveznog školovanja omoguće stjecanje barem jednog poduzetničkog iskustva. Potiče i uporabu platformi koje povezuju škole i poduzeća, odgovarajuću izobrazbu nastavnika i ravnatelja te stvaranje mini poduzeća u školama
– usmjerenost na unaprjeđenje stjecanja znanstvene, tehnološke, inženjerske i matematičke (STEM) kompetencije te povećavanje privlačnosti karijera u tim područjima
– ažurirana definicija digitalnih vještina koja uključuje aspekte programiranja, kibersigurnosti i digitalnog građanstva
– jačanje građanstva, demokratskih vrijednosti i ljudskih prava u okviru građanske kompetencije i naglašavanje međukulturalnih vještina u okviru kompetencije kulturne svijesti i izričaja.

2. Akcijski plan za digitalno obrazovanje

Opisuje kako Europska unija može pomoći ljudima, obrazovnim institucijama i obrazovnim sustavima da se bolje prilagode za život i rad u sve digitalnijim društvima tako što će:
– bolje iskorištavati digitalne tehnologije za nastavu i učenje
– razvijati digitalne kompetencije i vještine potrebne za život i rad u doba digitalne transformacije i
– poboljšavati obrazovanje na temelju bolje analize podataka i boljih predviđanja.

3. Preporuka Vijeća o zajedničkim vrijednostima, uključivom obrazovanju i europskoj dimenziji poučavanja.

Inicijativa predlaže načine na koje obrazovanje može pomoći mladima u razumijevanju važnosti i poštovanja zajedničkih vrijednosti iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji. Cilj je jačanje socijalne kohezije i suprotstavljanje rastu populizma, ksenofobije, nacionalizma koji stvara podjele i širenja lažnih vijesti. Kako bi se postigli navedeni ciljevi, Komisija će težiti poboljšanju virtualne razmjene među školama putem e-Twinninga-a te povećanje školske mobilnosti u okviru programa Erasmus+.

Izvor: https://ec.europa.eu

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice