#Vijesti-eu

Nezaposlenost u Europskoj uniji pala na 6,9%, a u eurozoni na 7,6% iznosi Eurostat

2

Rujan

Objavljeno

U srpnju 2021. stopa nezaposlenosti u EU pala je s 7,1 posto u prethodnom mjesecu na 6,9% objavio je Eurostat. Isto tako, u eurozoni je nezaposlenost u lipnju 2021. iznosila 7,8% te je u srpnju pala na 7.6%.

Eurostat procjenjuje da je u EU 14.613 milijuna ljudi bilo nezaposleno u srpnju 2021., dok je u eurozoni bilo njih 12.334 milijuna. U usporedbi s lipnjem 2021., broj nezaposlenih se smanjio za 430 000 ljudi u EU i za 350 000 u eurozoni. U usporedbi sa srpnjem 2020., nezaposlenost se smanjila za 1.521 milijuna u EU i 1.335 milijuna u eurozoni.

Što se tiče nezaposlenosti mladih, u EU u srpnju 2021 2.854 milijuna osoba mlađih od 25 godina bilo je nezaposleno, od kojih je 2.339 milijuna bilo iz eurozone. U srpnju 2021. stopa nezaposlenosti mladih se u EU smanjila s 16.9% na 16,2 %, dok se u eurozoni smanjila s 17,2% na 16,5% u odnosu na prethodni mjesec. Isto tako, u usporedbi sa srpnjem 2020. nezaposlenost mladih u EU se smanjila za 420 000, dok se u eurozoni smanjila za 360 000.

Najnižu stopu nezaposlenosti imaju Češka (2,8%) i Nizozemska (3,1%) dok najvišu stopu nezaposlenosti bilježe Grčka (14,6%) i Španjolska (14,3%). U Hrvatskoj se stopa nezaposlenosti u lipnju bila na 7,5% te se sada pala na 7,3%, odnosno pala je sa 132 000 nezaposlenih na 128 000.

Izvor: Eurostat

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice