#Vijesti-eu

NE, NASTAVNICI NEĆE IMATI 30% VEĆE PLAĆE ZA RAD NA EU PROJEKTIMA, ČITAJTE ZAKON PAŽLJIVO!

3

Listopad

Objavljeno

Prije otprilike godinu dana Ministarstvo znanosti i obrazovanja je najavilo sustav nagrađivanja nastavnika u osnovnim i srednjim školama koji sudjeluju u EU projektima. Od tada se u javnom prostoru nekritički spominje kako će takvi nastavnici imati 30% veće plaće za svoj trud na školskim projektima koji su financirani iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova ili iz Programa Unije (poput programa Erasmus).

U javnosti su se mogle čuti i kritike takvoga prijedloga temeljene na opservaciji da provedba ili sudjelovanje u EU projektima nisu jedine dodatne aktivnosti nastavnika koje bi trebale biti nagrađene i poticane, međutim, jedino sudjelovanje u EU projektima otvara financijsku mogućnost za najavljeno povećanje plaće koje bi trebalo biti sufinancirano upravo iz bespovratnih sredstava koje donose projekti. U ovom članku ipak nećemo ulaziti u mogućnosti kvalitetnijeg programiranja operativnih programa u sljedećoj financijskoj perspektivi, čime bi se moglo udariti temelj većoj apsorpciji EU sredstava za aktivnosti osnovnih i srednjih škola, već samim najavama povećanja plaća nastavnika.

Reakcije javnosti na izbacivanje povijesti i geografije iz dualnog modela obrazovanja još se nisu stišale, kao niti na nespretne najave o potrebi prekvalifikacije nastavnika ukoliko žele zadržati svoja radna mjesta, a na Facebook stranici HNS-a ponovno je osvanula poruka o povećanju plaće nastavnika koja može javnost navesti na krive zaključke. Naime, HNS je 2. listopada 2018. godine objavio poruku: “Velik broj motiviranih učitelja i nastavnika naporno radi na inovacijama i unapređenju nastave za učenike, a odsad će za taj trud biti i nagrađeni 30% većom plaćom”. Poruka je popraćena i ilustracijom na kojoj je ispisano: “30% veće plaće za učitelje koji povuku sredstva iz EU fondova”.

Relevantan dokument za propitivanje ovog navoda jest Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 68/2018), usvojen od strane Hrvatskog sabora 13. srpnja 2018. godine. Za ovu temu važan je dodani Članak 99.a u čijem stavku 1. piše da ravnatelj školske ustanove može, uz suglasnost školskog odbora, omogućiti radniku školske ustanove obavljanje poslova na projektu Europske unije ili fondovima Europske unije ako su sredstva za plaću osigurana iz sredstava projekta ili fonda, uz pripadajuće doprinose poslodavca.

Sukladno stavku 7. Članka 99.a, radnik školske ustanove koji radi na EU projektima za obavljanje tog posla ostvaruje pravo na uvećanje plaće u iznosu od 30%, ali uvećanje se obračunava i isplaćuje za radno vrijeme na poslovima na projektu. Drugim riječima, uvećanje od 30% ne odnosi se na stopostotni iznos plaće nastavnika, kako se da zaključiti iz medijskog i političkog tretmana ove odredbe Zakona, već će se uvećati plaća samo za onaj dio radnoga vremena u kojem je nastavnik radio na EU projektu. Primjerice, ukoliko nastavnik 2 sata dnevno radi na EU projektu, uvećanje plaće od 30% ostvarit će samo na 25-postotnom iznosu svoje plaće, dok se preostali iznos plaće od 75% neće mijenjati. Uz to, povećanje će se ostvariti samo ako su sredstva osigurana iz EU izvora, što je pitanje dizajna proračuna projekta i ne odnosi se na nagrađivanje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Nadalje, nastavniku koji radi na EU projektu će se umanjiti ukupne tjedne obveze sukladno stavku 3. Članka, kako nastavnik ne bi radio prekovremeno na EU projektu pa se postavlja pitanje tko i kako i za koju naknadu preuzima obveze radnika školske ustanove koji radi na EU projektu. Sukladno stavku 11., školska ustanova može zasnovati radni odnos ugovorom na određeno vrijeme s osobom koja će zamjenjivati radnika školske ustanove koji obavlja poslove na projektu na njegovim redovitim poslovima. S obzirom da je to dodatni trošak školskih ustanovama, a koji ne može biti podmiren bespovratnim sredstvima, pitanje je hoće li se ravnatelji odlučiti na ovakav potez ili će satnicu nastavnika koji rade na EU projektu prepuštati ostalim nastavnicima u svojstvu zamjena, što će opet dovesti do preopterećenja onih nastavnika koji ne rade na EU projektu.

Na kraju možemo zaključiti da je, osim pažljivog čitanja zakona, nužno i nedvosmisleno i transparentno komuniciranje o tome što znači rad na EU projektima, kako se javnost ne bi navela na krive zaključke. Komunikacija o povećanju plaće za nastavnike i druge radnike u školskim ustanovama koji provode EU projekte do sada nije bila niti nedvosmislena niti transparentna.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice