Natječaji

Ulaskom u Europsku uniju, Hrvatskoj su se otvorile značajne financijske mogućnosti na području europskih fondova i financiranja projekata kroz instrumente kohezijske politike. S financijskom alokacijom od 351,8 milijardi eura u periodu 2014. – 2020. godine ona predstavlja jednu od najvažnijih politika Unije. U perspektivi 2014. – 2020. godine, RH ima na raspolaganju 8,396 milijarde eura za postizanje ciljeva kohezijske politike.

Regionalna konkurentnost i zapošljavanje postiže se nizom ekonomskih i socijalnih promjena, poticanjem inovacija, poduzetništva, ulaganjem u zaštitu okoliša i razvoj tržišta rada u regijama koje nisu obuhvaćene ostvarenjem cilja konvergencije, dok europska međunarodna suradnja označava jačanje suradnje na prekograničnoj, transnacionalnoj i međuregionalnoj razini kroz brojne lokalne i regionalne inicijative.

;

Lista natječaja

 • Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza

 • Natječaj za tip operacije 6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“

 • Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru“

 • Natječaj za Starting financijsku potporu – Obzor Europa

 • Potpora MSP-ovima da pristupe svojim pravima intelektualnog vlasništva (IV)

 • Natječaj za tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – (mikro, mali i srednji)

 • Otvoreni poziv za predaju projektnih prijedloga „Prekogranični projekti obnovljivih izvora energije“

 • Natječaj za provedbu podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ – provedba tipa operacije 19.1.1. „Pripremna pomoć“

 • Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga „Proizvodnja energije iz mora“

 • Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“

 • Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije”

 • Poziv na prijavu projekata od zajedničkog interesa u sklopu programa CEF u području električne energije, plina, pametnih mreža te CO₂ plinovoda

 • Poziv na prijavu projekata od zajedničkog interesa u sklopu programa CEF u području transeuropske energetske infrastrukture

 • Natječaj za podmjeru 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi”

 • Natječaj za provedbu tipa operacije 16.4.1. “Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta”

 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga – Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenog potresom od 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije FSEU.2021.MUP.

 • Natječaj za provedbu podmjere 17.1 “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka”

 • Otvoren prvi Life poziv za dostavu prijedloga projekata za 2021.

 • Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

 • Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje i ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Zagrebačke županije

 • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara

 • Natječaj za provedbu Podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“ – provedba tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

 • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

 • „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.2 „Operativne skupine“

 • Poziv za sufinanciranje izgradnje podvožnjaka u Ulici sv. L. B. Mandića u Osijeku

 • Natječaj za tip operacije 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva

 • “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.)”

 • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije

 • Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja

 • Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području

 • Poziv za sufinanciranje uvođenja inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita

 • Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

 • Novi natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala vrijedan 120 milijuna kuna

 • Objavljen poziv za dostavu projektnih prijava za nacionalni program EUREKA u 2021. godini

 • Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije FSEU.MPGI.01

 • Natječaj za provedbu mjere 21 Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19

 • Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst

 • Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager

 • Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

 • Drugi poziv za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza

 • Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

 • Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

 • Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

 • Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom

 • Objavljen poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“

 • Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

 • Treći Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

 • Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe

 • Otvoren novi natječaj – Čitanjem do uključivog društva

 • Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

 • Natječaj za Mjeru 4.1.1. – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

 • Natječaj za tip operacije 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja

 • Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

 • Poziv za dostavu projektnih prijedloga – Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2

 • 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

 • 4.1.1. » »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva

 • Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava – Nikola Tesla poduzetnički centar (NTPC)

 • Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2

 • Natječaj za tip operacije 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

 • Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima

 • Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – POLJOPRIVREDNICI

 • Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – MSP-ovi

 • Poziv za dodjelu sredstava iz programa Poslovni razvoj i Inovacije Hrvatska

 • ITU – Razvoj zone Dračevac- Tehnološki park Split – Dračevac

 • Natječaj za provedbu podmjere 5.2. “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim/prirodnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima”, tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”

 • Poziv Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (skraćeni naziv: program eUsavršavanje)

 • ITU – Centar za mlade (faza II.) – Parterno uređenje okoliša Centra za mlade u sklopu bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru

 • Tehnička pomoć Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za održivo gospodarenje otpadom – prijelaz na kružno gospodarstvo

 • ITU – Mehanika – polivalentni centar

 • Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite

 • ITU – Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture urbane aglomeracije Osijek

 • ITU – „Zagreb za inovacije“ StartUp Factory Zagreb – faza II

 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

 • Poziva za “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. – 2021.)”

 • Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

 • Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

 • Izmjena – Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II

 • Projekti sektorskih inovacija

 • 2020 CEF Telecom Call – Public Open Data (CEF-TC-2020-2)

 • 2020 CEF Telecom Call – European Platform for Digital Skills and Jobs (CEF-TC-2020-2)

 • 2020 CEF Telecom Call – European Digital Media Observatory (CEF-TC-2020-2)

 • 2020 CEF Telecom Call – eProcurement (CEF-TC-2020-2)

 • 2020 CEF Telecom Call – eHealth (CEF-TC-2020-2)

 • 2020 CEF Telecom Call – eArchiving (CEF-TC-2020-2)

 • 2020 CEF Telecom Call – Cybersecurity (CEF-TC-2020-2)

 • 2020 CEF Telecom call – Business Register Interconnection System (BRIS)

 • Poziv za sufinanciranje izrade studijske dokumentacije za pet projekata iz cestovnog sektora

 • Jačanje izvrsnosti i privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva

 • Poziv za sufinanciranje izgradnje obilaznice Apševaca i Lipovca – Sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti D57

 • Natječaj za tip operacije 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja

 • Natječaj za provedbu podmjere 8.6 – potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda – provedba tipa operacije 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

 • Natječaj za provedbu podmjere 8.6 – potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda – provedba tipa operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

 • 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

 • Natječaj za provedbu Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“– provedba tipa operacije 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekata suradnje“

 • Natječaj za provedbu Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“– provedba tipa operacije 19.3.1. „Priprema aktivnosti projekta suradnje“

 • Mjera 10 “Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene” – u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja

 • JAČANJE IZVRSNOSTI I PRIVLAČNOSTI STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

 • Mjera 11 “Ekološki uzgoj” – u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja

 • Mjera 13 “Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima” – u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja

 • Mjera 14 “Dobrobit životinja”

 • Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

 • Natječaj za tip operacije 4.1.1.”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

 • Natječaj za tip operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

 • Natječaj za tip operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”-(mikro, mali i srednji)

 • Natječaj za tip operacije 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

 • Natječaj za tip operacije 8.6.3. “Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda”

 • Energetska obnova višestambenih zgrada

 • Natječaj za provedbu tipa operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje

 • Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

 • Natječaj za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

 • Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji

 • Poziv Petrinjskoj razvojnoj agenciji PETRA za dostavu prijedloga operacije „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinje“

 • Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja FAZA II

 • ITU – Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb

 • Natječaj za tip operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

 • Natječaj za tip operacije 19.3.1. Priprema aktivnosti projekta suradnje

 • Drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

 • Poziv Općini Darda za dostavu prijedloga operacije „Jačanje kompetencija nacionalnih manjina s područja Općine Darda“

 • Očuvanje zdravstvenog sustava i javnog zdravlja u Republici Hrvatskoj u borbi protiv COVID-19

 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”

 • Poziv za sufinanciranje izgradnje međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 rkm

 • Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 • Natječaj za provedbu tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 • Nacionalna kampanja Garancije za mlade

 • Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj

 • Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

 • ITU – Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA

 • Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP III)

 • Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik

 • „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“, „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije – NCTS“, „Modernizacija Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS)“ i „Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni članica EU“

 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

 • Natječaj za tip operacije 16.1.1. „Potpora za osnivanje operativnih skupina“.

 • Uvođenje i razvoj funkcije e-forenzike u Poreznoj upravi RH uz nabavu opreme i alata te obuku

 • Implementacija e-učenja u sustav DGU i unaprjeđenje ZIS-a

 • Sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac

 • ITU – ČUVAR BAŠTINE KAO KATALIZATOR RAZVOJA, ISTRAŽIVANJA I UČENJA – NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ

 • Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

 • Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III

 • Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

 • Obrazovanje za sve

 • Poziv Hrvatskoj komori dentalne medicine „Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020.–2022.“

 • Natječaj za podmjeru 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

 • Znakovi kvalitete

 • Inovacijski vaučeri za MSP-ove

 • Natječaj za tip operacije 16.4.1 – Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

 • Natječaj za provedbu tipa operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja”

 • Natječaj za provedbu tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 • Natječaj za provedbu podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

 • Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 • Natječaj za tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”

 • Natječaj za tip operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

 • Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

 • Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

 • Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

 • Četvrta Izmjena – Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II

 • Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za Natječaj “Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije”

 • Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Umjetnost i kultura online”

 • Treći natječaj za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

 • 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

 • Otvoren natječaj za podmjeru 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

 • Prva Izmjena-KK.03.2.2.05 INTEGRATOR

 • PROGRAM PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

 • Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji

 • KK.06.3.1.18 Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

 • Druga izmjena – Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II

 • CEF TELECOM 2020

 • KK.03.2.2.05 INTEGRATOR

 • 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

 • 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

 • Prva izmjena – Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II

 • KK.06.3.1.16 Uspostava reciklažnog dvorišta

 • 4.2.2.”Korištenje obnovljivih izvora energije”

 • 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

 • Izmjena Poziva “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”

 • KK.06.3.1.17 Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

 • 4.1.2 “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

 • Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

 • 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno gospodarstvo)”

 • 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

 • KK.01.2.1.02 Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – Faza 2

 • JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (FOTONAPONSKIH SUSTAVA) U TURIZMU FIZIČKIM OSOBAMA GRAĐANIMA – REGISTRIRANIM IZNAJMLJIVAČIMA I OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

 • Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija

 • KK.06.2.2.13 ITU – REVITALIZACIJA BROWNFIELD LOKACIJA URBANOG PODRUČJA ZADAR

 • POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH MLADIMA ZA FINANCIJSKU POTPORU IZ RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU I DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

 • KK.07.4.2.18 ITU – SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB

 • NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA NA OTOCIMA U 2019. GODINI

 • KK.06.2.2.12, ITU – Brownfield na području Urbane aglomeracije Split

 • KK.05.1.1.02 SHEMA ZA JAČANJE PRIMIJENJENIH ISTRAŽIVANJA ZA MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA

 • NAJAVA: JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OIE U OBITELJSKIM KUĆAMA

 • Javni poziv za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

 • KK.03.2.2.06 Inovacije u S3 područjima

 • JAVNI POZIV: SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIMJENE KONCEPTA „PAMETNIH GRADOVA I OPĆINA“

 • JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2019.

 • POTICANJE PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA

 • RAZVOJ ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA

 • INTERREG ADRION – 3. POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

 • I.3. PARTNERSTVA IZMEĐU ZNANSTVENIKA I RIBARA

 • ITU – PROGRAMI EDUKACIJA ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA (MSP) NA URBANOM PODRUČJU SLAVONSKI BROD

 • KK.08.1.3.04 UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE – DRUGA FAZA

 • JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

 • KK.06.3.1.12 IZGRADNJA I/ILI OPREMANJE POSTROJENJA ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADNOG PAPIRA, KARTONA, METALA, PLASTIKE I DRUGIH MATERIJALA

 • UP.02.3.1.03 JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I.

 • POTPORE ZA ULAGANJE U ZAMJENU MOTORA RIBARSKIH PLOVILA

 • JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DONACIJA “PRUŽIMO ZNANJE, POTAKNIMO INICIJATIVE“

 • Natječaj za financiranje restrukturiranja i konverziju vinograda

 • NATJEČAJ “MLADI: SNAGA ZAJEDNICE”

 • KK.03.1.2.23 ITU – SUSTAV PODUZETNIČKIH ZONA

 • JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE GRADNJE PUNIONICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA

 • POZIV ZA FINANCIRANJE TEMELJEM PROGRAMA “OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH UMJETNIČKIH OBRTA“

 • POZIV ZA SUFINANCIRANJE RAZVOJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

 • POZIV ZA SUFINANCIRANJE ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA ZA PODUZETNIKE KROZ PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA ZA PROVJERU INOVATIVNOG KONCEPTA – POC8

 • UP.04.2.1.09 “PRIDRUŽI SE – AKTIVNI U MIROVINI” – JAČANJE SPOSOBNOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA UNAPRJEĐENJE MOGUĆNOSTI AKTIVNOG SUDJELOVANJA I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI UMIROVLJENIKA

 • KK.10.1.3.06 Priprema strateških projekata Kliničkog bolničkog centra Split

 • KK.03.1.2.10 Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split

 • UP.02.1.1.10 Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija – Faza I.

 • KK.06.5.2.04 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje

 • KK.03.1.2.20 Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka

 • Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. – 2023.

 • Podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

 • 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

 • Tip operacije 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

 • Tip operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

 • KK.03.1.2.24 Promocija poduzetništva

 • KK.01.1.1.09 Priprema IRI infrastrukturnih projekata

 • UP.03.1.1.04 Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

 • KK.03.2.1.19 Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 • Tip operacije 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja

 • Tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

 • Poziv Kreativne Europe za Potporu europskih projekata suradnje

 • Tip operacije 9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

 • KK.03.2.1.16 Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza II

 • KK.07.5.1.07 Poziv za sufinanciranje izrade studijske dokumentacije za četiri projekta HŽ Infrastrukture

 • KK.06.2.2.06 Revitalizacija brownfield lokacija

 • JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA TEMELJEM PROGRAMA RAZVOJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI

 • UP.02.1.2.01 Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru

 • OTVORENI JAVNI POZIV ZA PROGRAM RAZVOJ ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA ZA 2018. GODINU

 • JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI ZA 2018. GODINU

 • KK.05.2.1.05 Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH

 • KK.05.2.1.04 Modernizacija radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite

 • Tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

 • KK.03.2.1.11 Znakovi kvalitete

 • 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

 • KK.07.4.2.11 Implementacija sustava e-ticketing u Promet d.o.o. Split putem ITU mehanizma

 • OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA – ŠKOLSKA GODINA 2018. – 2019.

 • KK.03.2.1.17 WWW vaučeri za MSP-ove

 • KK.07.4.2.15 Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija i Istočna Hrvatska

 • KK.06.4.2.30 Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

 • KK.08.1.1.04 Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama

 • JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA

 • NAJAVA: Razvoj poslovne infrastrukture – zone – Faza II

 • Tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

 • Tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

 • NATJEČAJ ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PROJEKTIMA UDRUGA U PODRUČJU IZVANINSTITUCIONALNOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE I MLADIH U ŠKOLSKOJ GODINI 2018. – 2019.

 • Tip operacije 19.3.1. Priprema aktivnosti projekata suradnje

 • Tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

 • Tip operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti projekata suradnje

 • JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA ZA PRAVNE OSOBE

 • Mjera informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.

 • KK.07.5.1.06 Poziv za sufinanciranje izrade Studije analize i mogućnost osiguranja pristupačnosti službenih mjesta pod upravljanjem HŽ Infrastrukture

 • KK.07.4.2.10 Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Split

 • KK.06.4.2.29 Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad istarski

 • Tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

 • Tip operacije 19.4.1. Tekući troškovi i animacija

 • KK.06.4.2.31 Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Novska

 • KK.07.2.1.01 Poziv za sufinanciranje Sanacije opasnih mjesta (Uklanjanje crnih točaka) na državnim cestama

 • KK.07.4.2.12 Nabava autobusa za Promet d.o.o. Split iz ITU mehanizma

 • Tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 • Tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

 • KK.10.1.3.02 Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za sufinanciranje aktivnosti pripreme strateškog projekta

 • Tip operacije 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

 • UP.02.1.1.08 Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport

 • UP.02.2.2.09 Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – Faza II

 • KK.07.4.2.14 Poziv za sufinanciranje povećanja sigurnosti prometa i uklanjanje uskih grla koja sprečavaju razvoj i funkcioniranje sustava gradskog javnog prijevoza Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima

 • UP.04.2.1.06 Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

 • KK.06.3.1.08 Izrada studijsko-projektne dokumentacije za centre za gospodarenje otpadom Zagreb, Orlovnjak i Šagulje

 • UP.02.2.2.05 Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih

 • KK.10.1.1.03 Poziv za iskaz interesa sektorski nadležnim tijelima i tijelima za pružanju stručne podrške za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 • KK.06.3.1.07 Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

 • KK.08.1.2.04 Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničkoj skrbi za ranjive skupine – Faza II

 • OSNAŽIVANJE DOPRINOSA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA OBRAZOVANJU ZA ODRŽIVI RAZVOJ ZA UNAPRJEĐENJE EKONOMSKE I SOCIJALNE KOHEZIJE

 • Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – objekti za proizvodnju ulja

 • Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka

 • Tip operacije 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

 • NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA NA OTOCIMA USMJERENIH NA ODRŽIVI RAZVOJ OTOKA

 • KK.03.2.2.03 Inovacijski vaučeri za MSP-ove

 • KK.03.2.1.15 Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

 • JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA UGOVORENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I INOZEMNIH FONDOVA ZA 2018. GODINU

 • KK.07.5.1.05 Poziv za sufinanciranje Nadogradnje i elektrifikacije postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci – Vukovar

 • KK.06.4.2.28 Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina – Murter

 • Ulaganja u vinarije i marketing vina

 • Tip operacije 8.5.2 – Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

 • KK.04.1.2.01 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina)

 • KK.01.1.1.07 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

 • Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

 • KK.06.4.2.27 Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar

 • KK.06.2.2.04 Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe

 • KK.03.2.1.14 Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

 • 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

 • Podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

 • NAJAVA: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – Faza I

 • UP.04.2.1.08 Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika

 • NAJAVA: Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – Faza I

 • UP.04.2.1.07 Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

 • NAJAVA: Promocija kvalitete strukovnog obrazovanja kroz podršku strukovnim školama u razvoju i uvođenju inovativnih rješenja te modernih i novih tehnologija – Faza I

 • NAJAVA: Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

 • NAJAVA: Jačanje izvrsnosti i privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva

 • NAJAVA: Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata – Faza III

 • NAJAVA: Umjetnost i kultura za mlade

 • NAJAVA: Društveno poduzetništvo

 • NAJAVA: Uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne i umjetničke aktivnosti

 • UP.02.2.1.04 Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1

 • NAJAVA: Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – Faza II

 • NAJAVA: Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

 • KK.08.1.4.01 Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj

 • UP.02.2.2.08 Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

 • Javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo”

 • UP.02.2.2.10 Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata

 • NAJAVA: Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – Faza I

 • NAJAVA: Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija

 • NAJAVA: Pronađi me!

 • NAJAVA: Obrazovanjem do veće zapošljivosti

 • NAJAVA: Druga prilika za stjecanje kvalifikacije u visokom obrazovanju

 • NAJAVA: Potpora samozapošljavanju

 • NAJAVA: Grant shema – Izgradnja znanstvene izvrsnosti kroz sinergiju s potporama Europskog istraživačkog vijeća (ERC)

 • KK.03.2.1.10 Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

 • NAJAVA: 19.4.1. Tekući troškovi i animacija

 • NAJAVA: 9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija

 • NAJAVA: 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“

 • NAJAVA: 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

 • 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

 • Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva

 • NAJAVA: 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava Biljna proizvodnja

 • KK.08.2.1.13 Razvoj poduzetništva u Gradu Vukovaru

 • UP.02.2.2.06 Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1

 • Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018.g.

 • NAJAVA: 9a1.3 Uspostava hitne pomorske medicinske službe brzim brodovima Ograničeni postupak

 • NAJAVA: 9a4.1 Provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava Domovinskog rata (uspostava veteranskih centara) Ograničeni poziv

 • NAJAVA: 10a3.1 Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja Ograničeni poziv

 • NAJAVA: ITU – Sustav javnih bicikala u UP Slavonski Brod

 • NAJAVA: ITU – Biciklističke staze UA Osijek

 • NAJAVA: ITU – E-mobilnost – UP Osijek Otvoreni poziv

 • NAJAVA: ITU – Povećanje učinkovitosti javnog putničkog prijevoza uvođenjem jedinstvene karte

 • NAJAVA: Shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje

 • NAJAVA: 6i1 Provedba programa informativno-obrazovnih aktivnosti Otvoreni postupak

 • NAJAVA: ITU – Obnova brownfield područja u urbanom području Pula

 • NAJAVA: ITU – Brownfield na području Urbanog područja Split (stare škole i društveni domovi)

 • NAJAVA: ITU – Revitalizacija brownfield lokacija UP Zagreb Otvoreni postupak

 • NAJAVA: ITU – Revitalizacija brownfield lokacija UP Zadar

 • NAJAVA: ITU – Kulturna baština i turizam

 • NAJAVA: ITU – Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula

 • NAJAVA: ITU – Rekonstrukcija kulturnih dobara UA Osijek

 • NAJAVA: ITU – Obnova kulturne baštine UP Zadar

 • NAJAVA: Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

 • NAJAVA: Inovacije u područjima S3

 • NAJAVA: 3d2.1 GS Integrator 2018

 • NAJAVA: Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

 • NAJAVA: 3d1.2.3 Podrška poduzećima u stjecanju znakova kvalitete u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti Otvoreni postupak

 • NAJAVA: ITU – Razvoj potpornih institucija za istraživanje, unaprjeđenje kvalitete, preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda UP Osijek

 • NAJAVA: ITU – Sustav poduzetničke potporne infrastrukture

 • NAJAVA: ITU – Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na urbanom području Pula

 • NAJAVA: ITU – Program za inovativno poduzetništvo u Puli

 • NAJAVA: ITU – Razvoj mreže PPI-a Urbane aglomeracije Split (Razvoj poslovne infrastrukture)

 • NAJAVA: ITU – Povećanje savjetodavnih vještina i kompetencija poslovnih savjetnika – UP Slavonski Brod

 • NAJAVA: ITU – Programi edukacije za poduzetnike početnike – UP Slavonski Brod

 • NAJAVA: ITU – Sustav Start-up inkubatora UP Rijeka

 • NAJAVA: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – Faza II

 • OBUSTAVLJENO: KK.03.2.2.04 Inovacije novoosnovanih MSP-ova Faza II

 • KK.03.2.1.18 Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

 • NAJAVA: 3d1.2.2 Podrška poduzećima u zadovoljavanju norma u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanju konkurentnosti Otvoreni postupak

 • NAJAVA: Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI) – Faza II

 • KK.06.3.1.05 Nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina

 • KK.08.2.1.12 Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru

 • K.K.08.2.1.14 Razvoj poduzetništva u gradu Kninu

 • KK.08.2.1.10 Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji

 • KK.08.2.1.11 Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu

 • KK.04.2.1.04 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

 • Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – Faza II

 • KK.07.4.2.05 Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

 • Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2018.g. Otvoreni poziv

 • UP.02.1.1.06 Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

 • NAJAVA: Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

 • UP.02.2.1.02 Specijalističko usavršavanje doktora medicine

 • UP.02.1.1.05 Zaželi – Program zapošljavanja žena

 • Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije”

 • KK.06.3.1.04 Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

 • KK.07.4.2.03 Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza

 • KK.08.2.1.06 Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje

 • KK.08.2.1.08 Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca

 • KK.08.2.1.07 Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda

 • KK.08.2.1.05 Provedba Intervencijskog plana Grada Knina

 • KK.07.1.1.02 Poziv za sufinanciranje izrade Strateške dokumentacije razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028.

 • KK.03.2.1.12 Certifikacijom proizvoda do tržišta

 • Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara

 • KK.08.2.1.03 Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima

 • KK.06.3.1.03 Građenje reciklažnih dvorišta

 • UP.02.2.2.04 Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom

 • Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: program Fulbright za akademsku godinu 2018./2019.

 • NAJAVA: 8.6.3. Marketing drvenih i nedrvenih šumskih proizvoda

 • 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete

 • Najava: Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, Podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

 • Najava: Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

 • Najava: Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, Podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda, tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

 • Najava: 3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja

 • Najava: Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

 • Najava: Mjera 16 – Suradnja, Podmjera 16.1. Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.2. Operativne skupine

 • Najava: Mjera 16 – Suradnja, Podmjera 16.4. Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, tip operacije 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

 • Najava: Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva 4.3.2. Komasacija poljoprivrednog zemljišta

 • Najava: Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjera 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, tip operacije 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

 • Najava: Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.1. Inovacije

 • Najava: Provedba pojedinačnih projekata iz intervencijskih planova (9b1.2.2); Ograničeni postupak dodjele

 • Najava: Shema provedbe planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama s akcijskim planovima (6iii2.6); Ograničeni (ili otvoreni) postupak dodjele

 • Najava: Shema kontrole i eradikacije prioritetnih invazivnih stranih vrsta (6iii2.2); Ograničeni postupak dodjele

 • Najava: Izgradnja kompostišta za obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada; Otvoreni postupak dodjele

 • Najava: Izgradnja sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad; Otvoreni postupak dodjele

 • Najava: Implementacija programa edukativnih aktivnosti; Otvoreni postupak dodjele

 • Najava: Javni poziv za dodjelu državnih potpora za zapošljavanje osoba s inavliditetom za 2017.

 • Najava: Energetska obnova javnih zgrada (4c1.4); Otvoreni postupak dodjele

 • NAJAVA: Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN) / pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

 • Najava: Program Ureda za transfer tehnologije- Prvi poziv (1a1.6); Otvoreni postupak dodjele

 • KK.08.1.1.02 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

 • NAJAVA: Energetska obnova višestambenih zgrada (4c2.2); Otvoreni postupak dodjele

 • KK.08.1.2.03 Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

 • KK.08.1.1.03 Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

 • NAJAVA: Uključivanje marginaliziranih skupina na tržište rada

 • NAJAVA: Energetska obnova zgrada i poticanje OIE u javnom sektoru (4c1.3.)

 • NAJAVA: Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) za pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP (3a2.1)

 • NAJAVA: Priprema IRI infrastrukturnih projekata

 • NAJAVA: Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija (1a1.3); Ograničeni postupak dodjele

 • NAJAVA: Mjera 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“

 • NAJAVA: Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ICT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza I

 • NAJAVA: Provedba javnih radova za teže zapošljive skupine

 • NAJAVA: Aktivnosti profesionalne rehabilitacije

 • NAJAVA: Uspostava institucionalnog i zakonodavnog okvira za razvoj društvenog poduzetništva

 • NAJAVA: Podrška procesu deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom – faza 1

 • NAJAVA: Razvoj društveno-kulturnih centara

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice