#Vijesti-eu

NATJEČAJ ZA PREVODITELJSKI STAŽ U EUROPSKOJ KOMISIJI

25

Srpanj

Objavljeno

Europska komisija objavila je natječaj za prevoditeljski staž na koji se mogu prijaviti svi zainteresirani građani/ke bez obzira na dob. Uvjeti prihvatljivosti propisani od strane Europske komisije, a koje kandidati moraju zadovoljavati, su sljedeći:

  • Razina postignutog obrazovanja je prvostupnička obrazovanje u minimalnom trajanju od 3 godine i diploma,
  • Vrlo dobro poznavanje minimalno dva jezika Europske unije na C1 razini od kojih jedan mora biti engleski, francuski ili njemački,
  • Kandidat nema prethodnog radnog iskustva u bilo kojoj instituciji, tijelu ili agenciji Europske unije, izaslanstvu Europske unije i nije radio s članovima parlamenta ili nezavisnim odvjetnicima u trajanju više od 6 tjedana.

Zainteresirani moraju biti u mogućnosti prevesti dane dokumente na materinski jezik s druga dva službena jezika Europske unije.

Materinski jezik stažista mora biti jedan od službenih jezika Europske unije s time da prvi izabrani jezik mora biti radni jezik EU – engleski, francuski ili njemački.

Drugi jezik može biti bilo koji drugi službeni jezik EU na minimalnoj razini poznavanja B2. Za materinski jezik nije potreban nikakav dokaz o poznavanju.

Dokumentacija kojom se potvrđuje znanje jezika je sljedeća:

  • Potvrde kojima kandidat dokazujete razinu slušanja, pričanja, pisanja i čitanja na referentnom jeziku i koje su ujedno priznate u zemlji prebivališta kandidata. Ne računaju se potvrde s tečaja.
  • Sveučilišne diplome stečene na deklariranom jeziku
  • Dokaz o radnom iskustvu u poslu koja dokazuje da je kandidat aktivno i intenzivno koristio deklarirani jezik

Zainteresirani se mogu prijaviti samo jednom tijekom jednog semestra. Ukoliko kandidat nije odabran, ima priliku svoju prijavu poslati ponovo u sljedećem semestru.

Potrebne dokumente za slanje prijave, kao i ispit prihvatljivosti i ostali sadržaj vezan uz stažiranje možete pronaći na poveznici.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice