#Vijesti-eu

NAJAVA NATJEČAJA IZ NPOO-a: POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO

18

Veljača

Objavljeno

Najavljen je novi natječaj u okviru NPOO-a kojim je predviđena podrška ulaganja u modernizaciju industrijskih poslovnih procesa i modela, s naglaskom na zelenu tranziciju gospodarstva, a s obzirom na to da je u Hrvatskoj udio visokotehnoloških proizvoda među najnižima u EU te da je niska razina produktivnosti i inovacija, osobito u sektoru industrijske proizvodnje.

Sofisticiranost proizvodnje i sposobnost nadogradnje tehnologije mogu potaknuti rast produktivnosti, a tranzicija prema niskougljičnom gospodarstvu omogućuje značajan doprinos globalnim izazovima u odnosu na sigurnu, čistu i učinkovitu energiju, klimatske promjene te učinkovitost resursa usmjeravanjem gospodarstva na nove zelene tehnologije. Osim toga, za postizanje ciljeva klimatske neutralnosti i odvajanje gospodarskog rasta od uporabe resursa iznimno je važno povećati stupanj kružne uporabe materijala budući da modeli kružnog gospodarstva mogu pomoći proizvodnim poduzećima povećati profitabilnost i pružiti zaštitu od fluktuacije cijena resursa.

Alokacija: 1.900.000.000 HRK

Intenzitet potpore: 20 – 50% prihvatljivih troškova (ovisno o vrsti potpore, veličini poduzeća i lokaciji ulaganja)

Indikativna raspodjela alokacije za ovu mjeru iznosi 40% za MSP-ove i 60% za srednje kapitalizirana poduzeća.

Cilj programa je: poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz nova ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi korisnici:

Poziv je namijenjen malim, srednjim i srednje kapitaliziranim poduzećima, do 3.000 zaposlenika. Bespovratnim sredstvima financirat će se produktivna ulaganja financijski održivih poduzeća, usmjerena u zelene tehnologije koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu.

Ulaganja će biti usmjerena u energetski intenzivne industrije, uključujući:

 • metaloprerađivačku,
 • tekstilnu,
 • prehrambenu,
 • kemijsku,
 • građevinsku
 • drvoprerađivačku industriju

Prijavitelji moraju u postupku dodjele sredstava dokazati da planirana ulaganja doprinose jednom ili više ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Posebna će se pažnja posvetiti ulaganjima u slabije razvijenim regijama u kojima nedostaju srednje kapitalizirana i velika poduzeća, kao i poduzeća sa snažnom integriranošću u globalnu trgovinu međunarodnim lancima, a gdje je pristup financiranju zbog slabije razvijenosti takvih regija otežan, te poduzeća u vlasništvu žena koja obično imaju slabiji pristup financijskim uslugama, a čine nešto više od trećine svih poduzeća. Za ove dvije skupine dodijeliti će se dodatni bodovi u postupku vrednovanja.

Kriteriji i očekivani doprinos financiranih ulaganja:

Nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa, trebaju pridonositi ostvarivanju ciljeva EU taksonomije:

 • ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama
 • održive uporabe prirodnih resursa
 • prijelaza na kružno gospodarstvo
 • sprečavanja i kontrole onečišćenja

Projekti moraju zadovoljiti kriterije očekivanih učinaka ulaganja financiranih ovom mjerom:

 • smanjenje štetnih emisija za minimalno 20%
 • korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji treba biti na razini od minimalno 20%
 • Prijavitelji će trebati potpisati izjava/dokaz da neće koristiti dodijeljena sredstva kako bi ulagali u aktivnosti koje bi potencijalno mogle naštetiti okolišu ili negativno utjecati na klimu
 • u slučaju kapitalnih investicija, procjena učinka na okoliš provest će se sukladno hrvatskom zakonodavstvu

Prihvatljive aktivnosti:

 • ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća
 • ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja
 • potpore za usavršavanje zaposlenih kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima
 • potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
 • potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
 • savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja
 • potporne aktivnosti neophodne za provedbu projekta

Neprihvatljive aktivnosti:

 • ulaganja koja se odnose na fosilna goriva (uključujući daljnju upotrebu)
 • aktivnosti u okviru ETS-a s predviđenim emisijama ekvivalentnih CO2 koje nisu znatno niže od relevantnih mjerila utvrđenih za besplatnu dodjelu
 • ulaganja u postrojenja za odlaganje otpada na odlagališta otpada, u postrojenja za mehaničku biološku obradu (MBT) i spalionice otpada (osim postrojenja isključivo namijenjena za obradu opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojeća postrojenja, gdje je ulaganje u svrhu povećanja energetske učinkovitosti, hvatanja ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabe materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva ulaganja ne rezultiraju povećanjem kapaciteta prerade otpada ili produljenjem vijeka trajanja postrojenja)
 • Aktivnosti kod kojih dugotrajno odlaganje otpada može dugoročno naštetiti okolišu (npr. nuklearni otpad)

________________________________________________________________________________________________________________

Ako ste zainteresirani za prijavu na ovaj Poziv i željeli biste na vrijeme započeti s prijavom, pozivamo Vas da ispunite projektni OBRAZAC ili nam se javite na e-mail adresu poduzetnici@avelant.hr.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice