#Vijesti-eu

Najava aktivnosti u projektu “EU4NEET: Uz EU projekte do aktivnije NEET populacije”

9

Srpanj

Objavljeno

Institut za razvoj poduzetništva i europske projekte, Učilište EU PROJEKTI te HZZ Regionalni ured Zagreb, u okviru projekta „EU4NEET: Uz EU projekte do aktivnije NEET populacije“ financiranog iz Poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu, UP.01.2.0.04 putem Europskog socijalnog fonda, otvorit će do kraja godine poziv za prijavu polaznika/ica za pohađanje programa osposobljavanja „Suradnik u pripremi i provedbi EU projekata“ te dodatne edukacije i mentorstvo polaznika i polaznica.

Program osposobljavanja te programi dodatnih edukacija i mentorstva sastojat će se od:

  • Izrada individualnog plana aktivnosti
  • Program podrške kroz korištenje usluge mentorstva
  • Program podrške kroz korištenje usluge savjetovanja
  • Dva programa za razvoj mekih vještina
  • Tri programa za razvoj transverzalnih vještina
  • Program osposobljavanja u trajanju 128 nastavnih sati

Pozivamo sve zainteresirane da se prate objave na portalu te da se po objavi poziva prijave na sudjelovanje.

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Instituta za razvoj poduzetništva i europske projekte.
Ovaj projekt financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice