#Vijesti-eu

Nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje 2030. godine

16

Studeni

Objavljeno

Nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje 2030. godine od danas, 16. studenog 2021. godine, u procesu je javnog savjetovanja sve do 29. studenog 2021. godine.

Kako je navedeno u Programu, odnosi se na segment višestambenih zgrada koje predstavljaju oko 35% ukupnog stambenog fonda odnosno oko 27% ukupnog fonda zgrada u Hrvatskoj. Oko 32% ukupne isporučene energije sektoru kućanstva otpada na višestambene zgrade, a od toga se oko 80% troši na toplinske potrebe, odnosno grijanje i hlađenje prostora te pripremu potrošne tople vode. U strukturi potrošnje energenata vidljiva je dominacija ogrjevnog drva s gotovo 50% u cijelom sektoru kućanstava, dok je za višestambene zgrade taj udio ipak manji i iznosi oko 35%. Ipak, u višestambenim zgradama je ogrjevno drvo najzastupljeniji energent (ispred prirodnog plina i centraliziranih toplinskih sustava), što ukazuje na potrebu zamjene ovakvih sustava modernijim sustavima koji također koriste obnovljive izvore energije.

U predmetnom je Programu fokus na zgradama s najlošijim energetskim svojstvima (energetskog razreda D po Q”H,nd ili lošijeg u kontinentalnoj te C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj). Oko 34% višestambenih zgrada u kontinentalnoj Hrvatskoj spada u zgrade s najlošijim svojstvima, dok je u primorskoj Hrvatskoj takvih zgrada oko 30%. Ujedno, ove zgrade često imaju i loša konstrukcijska svojstva. Zbog toga se ovim Programom predviđa nekoliko kategorija obnove:

  • Integralna energetska obnova – obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd)  od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Integralna energetska obnova iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.
  • Dubinska obnova – obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.
  • Sveobuhvatna obnova – obuhvaća optimalne mjere unapređenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput:
  1. Povećanja sigurnosti u slučaju požara,
  2. Mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te
  3. Mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

Osnovni uvjet za dobivanje potpore u okviru ovoga Programa je ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove, bez obzira o kojoj kategoriji obnove se radi.

U okviru Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske do 2050. godine provedene su analize prema kojima se očekuje da će 50% višestambenih zgrada morati ići na sveobuhvatnu obnovu (koja uključuje mjere povećanja potresne otpornosti), a da će ostalih 50% provesti samo neku od razina energetske obnove. U razdoblju do 2030. godine ukupno bi trebalo obnoviti oko 6,3 milijuna m2 u višestambenim zgradama što bi na godišnjoj razini značilo obnovu prosječno oko 700.000 m2, u razdoblju od 2022. do 2030. godine. Time bi se ostvarili ciljevi Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske do 2050. godine.

Prema ciljevima Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada za obnovu višestambenih zgrada procijenjene investicije iznose 17,2 milijardi kuna u razmatranom desetogodišnjem razdoblju, a kako bi se postigli ciljevi iz Dugoročne strategije, bit će potrebne investicije od oko 4,3 milijardi kuna. Ova procjena uključuje oba modela provedbe Programa:

  • Obnova višestambenih zgrada neoštećenih u potresu,
  • Obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresu.

Za postizanje ciljeva u segmentu višestambenih zgrada potrebno je do 2030. godine osigurati oko 17 milijardi kuna za bespovratna sredstva iz javnih izvora, a primarni izvor su sredstva iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost (bespovratna sredstva) i iz ESI fondova (financijski instrument). Sredstva iz drugih izvora (poput Socijalnog fonda za klimatsku politiku, FZOEU) razmatrat će se nakon prvog trogodišnjeg razdoblja provedbe.

Za pristup javnom savjetovanju slijedite poveznicu.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice