#Javna Uprava

Modernizacija i jačanje državnih i pravosudnih institucija kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti u području javne uprave i pravosuđa

11

Svibanj

Objavljeno

Ministarstvo pravosuđa na jučerašnjem izlaganju dalo je prijedlog reformskih mjera i investicija u tri podkomponente u sklopu NPOOa

Unapređenje učinkovitosti javne uprave – važno je naglasiti da će se mjerodavna tijela baviti unapređenjem javne uprave sa naglaskom na kvalitetnije upravljanje ljudskim potencijalima i sustavima zapošljavanja. Zaposlenicima u državnom i javnom sektoru uveden će biti novi sustav vrednovanja rada te će naglasak biti i na lokalnoj i regionalnoj samoupravi putem kojih će se razvijati i poboljšati njihova digitalizacija. Za navedenu podkomponentu biti će izdvojeno preko pola milijarde kuna koje će biti uložene kroz 4 reforme i investicija

„Moderno pravosuđe spremno za buduće izazove“ je druga komponenta koja je vrijedna 730 milijuna kuna te će biti provedena kroz 13 reformski mjera te 6 razvojnih projekata a glavni cilj je unapređenje pravosudnog sustava kroz zakonodavne, organizacijske, infrastrukturalne i digitalne promjene. Brži postupci, kvalitetnije rješavanje predmeta, dodatna edukacija pravosudnih dužnosnika kao i jačanje sustava su vrlo važni elementi u navedenoj podkomponenti.

„Sprječavanje i suzbijanje korupcije“ svakako je vrlo važna aktivnost u sklopu NPOOa jer pomoću budžeta od 45,5 milijuna kuna te četiri vrlo važne reforme i investicije svakako će ojačati i osnažiti borbu protiv korupciije, osnažiti transparentnost i probuditi svijest građana o štetnim učincima korupcije te pronaći načine kako se ista može suzbiti.

Nacionalni plan je svakako dobra prilika koja pruža zajedničku potporu u zakonodavnom, organizacijskom i razvojnom segmentu. Na taj način ubrzat će se postupci i procesi, kvalitetnije će se upravljati ljudskim potencijalima, a i raznoraznim aktivnostima, procesi će biti racionalizirani te ćemo dobiti puno zadovoljniju radnu snagu, ali i pravosudne procese koji će vratiti ljudima vjeru u javnu upravu i državne institucije.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice