#Vijesti-eu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je nacrte natječaja za provedbu Podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ putem portala e-savjetovanje.

14

Veljača

Objavljeno

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je nacrte natječaja za provedbu Podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ putem portala e-savjetovanje.

 Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Prihvatljivi korisnici: Šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19) te udruge šumoposjednika.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 100.000.000,00 HRK

Visina javne potpore: od 5.000 – 700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

U e-savjetovanje možete se priključiti ovdje.

Na portalu je također za javnu raspravu, dostupan Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

Prihvatljivi korisnici: Šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19) te udruge šumoposjednika., udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 65.000.000,00 HRK

Visina javne potpore: od 5.000 – 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

U e-savjetovanje možete se priključiti ovdje.

Izvor:    https://ruralnirazvoj.hr/
https://savjetovanja.gov.hr/

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice