#Vijesti-eu

LIFE program 2021. – 2027. donosi i novi potprogram – Prijelaz na čistu energiju!

27

Rujan

Objavljeno

Unutar nove financijske perspektive Europske unije objavljen je LIFE Višegodišnji program rada 2021. – 2027. Njime se određuju potprogrami i prioritetne teme koje bi projekti koji se unutar ovoga programa prijavljuju trebali adresirati.

Unutar potprograma Priroda i bioraznolikost postoje dva prioriteta:

 • Doprinos ciljevima koji su određeni EU direktivama o pticama i staništima i Uredbom o invazivnim stranim vrstama te,
 • Doprinos ciljevima Strategije EU ta bioraznolikost do 2030.

Isto tako, određena su dva područja intervencije:

 • Prostor za prirodu,
 • Zaštita naših vrsta.

Potprogram Kružno gospodarstvo i kvaliteta života ima sedam prioritetnih tema:

 • Uporaba resursa iz otpada,
 • Kružno gospodarstvo i okoliš,
 • Zrak,
 • Voda,
 • Tlo,
 • Buka,
 • Kemikalije,
 • Upravljanje okolišem.

Treći potprogram, Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama, sadrži tri prioritetne teme:

 • Ublažavanje klimatskih promjena,
 • Prilagodba klimatskim promjenama,
 • Upravljanje klimom i informacije.

Novitet programa LIFE čini potprogram Prijelaz na čistu energiju sa svojih pet prioriteta:

 • Izgradnja okvira za nacionalne, regionalne i lokalne politike koje podržavaju prijelaz na čistu energiju,
 • Ubrzavanje uvođenja tehnologija, digitalizacije, novih usluga i poslovnih modela, kao i poboljšanje vještina,
 • Privlačenje privatnih ulaganja za projekte energetske održivosti
 • Potpora lokalnim i regionalnim investicijskim projektima
 • Uključivanje i osnaživanje građana u prijelazu na čistu energiju.

Za više informacija te vrste i primjere traženih projekata unutar LIFE programa slijedite poveznicu.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. AVELANT je osnivač  i vlasnik Učilišta EU PROJEKTI, prvog hrvatskog i regionalnog učilišta o fondovima EU. Trebate li konzultantske usluge, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878. 

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice