#Vijesti-eu

LIFE – Pozivi za dostavu prijedloga

16

Lipanj

Objavljeno

CINEA planira objaviti natječaje LIFE 2021 u srpnju 2021. godine. CINEA će objaviti niz snimljenih informativnih sesija za prijavitelje u srpnju 2021. Te će vas sesije voditi kroz novi program LIFE, pozive za dostavu prijedloga projekata i njihove prioritetne teme otvorene 2021. godine. LIFE Pozivi za dostavu prijedloga objavljuju se na  portalu Financiranje i mogućnosti natječaja .

Novi program LIFE pokrivat će sljedeća područja:

 

Više informacija potražite na: cinea.ec.europa.eu/life/

 

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice