#Vijesti-eu

Komisija radi na potpunoj, pravilnoj i pravodobnoj provedbi prava EU-a u korist građana i poduzeća

3

Studeni

Objavljeno

Kako bi pomogla građanima i poduzećima da u potpunosti iskoriste prednosti unutarnjeg tržišta, Europska komisija vodi stalni dijalog s državama članicama koje ne poštuju pravo EU-a i, ako je to potrebno, protiv njih pokreće postupke zbog povrede. Današnje odluke donesene u okviru redovnih odluka o povredi propisa uključuju 62 službene opomene.

Točnije, uključuju 55 službenih opomena i sedam dodatnih službenih opomena, 36 obrazloženih mišljenja i jedno dodatno obrazloženo mišljenje te sedam upućivanja na Sud EU-a, uključujući jedan zahtjev za savjetovanjem na temelju članaka 258. -260. (3) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Također se zatvara 216 predmeta jer je predmetna država članica, u suradnji s Komisijom, riješila problem i osigurala usklađenost s pravom EU-a te stoga upućivanje predmeta Sudu nije potrebno.

Ako dotična država EU ne priopći mjere kojima se u potpunosti prenose odredbe direktiva ili ne ispravi sumnju na kršenje zakona EU, Komisija može pokrenuti službeni postupak za kršenje zakona. Postupak slijedi niz koraka utvrđenih u ugovorima o EU, a svaki se završava formalnom odlukom:

  1. Komisija šalje službenu obavijest tražeći daljnje informacije dotičnoj zemlji, koja mora poslati detaljan odgovor u određenom roku, obično 2 mjeseca.
  2. Ako Komisija zaključi da država ne ispunjava svoje obveze prema zakonu EU-a, može poslati obrazloženo mišljenje: službeni zahtjev za poštivanje zakona EU-a. Objašnjava zašto Komisija smatra da zemlja krši zakon EU-a. Također se traži da država obavijesti Komisiju o poduzetim mjerama, u određenom roku, obično 2 mjeseca.
  3. Ako se zemlja i dalje ne povinuje, Komisija može odlučiti uputiti stvar Sudu pravde. Većina se slučajeva rješava prije upućivanja na sud.
  4. Ako država EU ne uspije na vrijeme priopćiti mjere kojima se provode odredbe direktive, Komisija može zatražiti od suda da izrekne kazne.
  5. Ako sud utvrdi da je neka zemlja prekršila pravo EU, nacionalna tijela moraju poduzeti mjere kako bi se pridržavala presude Suda.

Izvor: Europska komisija

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice