#Vijesti-eu

KK.03.1.2.12. Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)”

27

Kolovoz

Objavljeno

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)” referentne oznake KK.03.1.2.12.

Izmjene se odnose na zamjenu Priloga 7. Pravila o financijskim korekcijama, a prethodna verzija dokumentacije je 14. kolovoza 2019. prestala biti važeća.

Rok za podnošenje projektnih prijava je 16. listopada 2019. u 11:00:00.

Više o ovom pozivu uz mogućnost preuzimanja natječajne dokumentacije nakon prve izmjene nađite u sažetku poziva na našem portalu.

Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice