#Javna nabava

Jednostavna nabava javnih naručitelja

10

Studeni

Objavljeno

Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/2016 i 114/2022) određeni su pragovi iznad kojih se ZJN 2016 mora primjenjivati.

Sukladno tome, ZJN 2016 se temeljem članka 12. ne primjenjuje na:

  1. na nabavu
    • robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna
    • radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna
  2. na nabavu u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu
    • robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 950.000,00 kuna
    • radova procijenjene vrijednosti manje od 4.000.000,00 kuna.

Sukladno gore navedenim odredbama ispod propisanih pragova javni naručitelji provode nabave sukladno internom pravilniku. Pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Jako je bitno napomenuti da postoji obveza naručitelja da predmetni opći akt objave na svojim internetskim stranicama kako bi svima bio dostupan.

Često se postavlja pitanje na koji način javni naručitelj mora predvidjeti provedbe postupaka jednostavne nabave?

Za navedeno nema točno određenih pravila te javni naručitelji imaju slobodu u određivanju načina kako će provoditi postupke jednostavne nabave do propisanih pragova. Kod propisivanja pravila za provođenje jednostavnih nabava naručitelji su dužni uzeti u obzir načela javne nabave te mogućnosti primjene elektroničkih sredstava komunikacije te je to jedina odrednica u ZJN 2016.

U praksi se pokazalo da mnogi javni naručitelji propisuju provođenje jednostavnih nabava tako da do iznosa od 20.000,00 kn izdaju narudžbenicu, od 20.001,00 kn pa do 75.000,00 / 90.000,00 kn propišu traženje tri ponude, dok iznad prije spomenutog iznosa propišu traženje tri ponude i objavu na svojim internetskim stranicama.

Navedeno propisivanje pravila za jednostavnu nabavu nije pravilo te svaki naručitelj sam za sebe propisuje pravila. Jednom kada naručitelj donese pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave dužan se je istoga držati i postupati sukladno njegovim odredbama.

Na koji način i koje pragove će naručitelj odrediti za provođenje jednostavne nabave je njihov izbor i dana im je mogućnost da sami odrede pravila po kojima će postupati.

Postupci jednostavne nabave su puno jednostavniji nego postupci sukladno ZJN 2016, no svakako treba obratiti pozornost na transparentnost vođenja predmetnih postupaka i poštivanja svih propisanih pravila u internom aktu naručitelja.

 

Autor: Hrvoje Karažija, direktor odjela javne nabave u poduzeću AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice