#Vijesti-eu

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I/ILI OPREMANJE POSTROJENJA ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA IZ KOMUNALNOG OTPADA

22

Svibanj

Objavljeno

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 22. svibnja 2019. objavilo je Poziv “Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala”. Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i financirat će se iz Kohezijskog fonda.

Svrha Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada iz komunalnog otpada – otpadnog papira i kartona, te reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.).

Prihvatljive aktivnosti u okviru projekta su priprema projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga; priprema i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli; građenje i/ili opremanje postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja) sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli kao i neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu; priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje; stručni nadzor građevinskih radova; projektantski nadzor; usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II); tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom) te aktivnosti informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. lipnja 2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave.

Ukupna alokacija Poziva jest 350.000.000,00 HRK. Najviši iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 50.000.000,00 HRK. Više o Pozivu i prihvatljivim aktivnostima, kao i o potrebnoj dokumentaciji pročitajte u našoj bazi, na ovoj poveznici.

 

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice