#Vijesti-eu

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE FOTO-NAPONSKIH ELEKTRANA NA OBITELJSKIM KUĆAMA

18

Rujan

Objavljeno

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.

Predmet poziva je dodjela sredstava građanima za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu (FNE). Na taj način povećat će se broj građana koji koriste sunčevu energiju za proizvodnju električne energije čime se osigurava sve veći broj korisnika OIE.

Da bi sufinanciranje bilo prihvatljivo, korisnik koji se prijavljuje putem propisane dokumentacije mora dokazati kako se radi o obiteljskoj kući koja je zakonita, kojoj je više od 50 % površine namijenjeno za stanovanje i koja ima najviše tri stambene jedinice ili ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Raspoloživa sredstva po ovom pozivu su 20.000.000,00 kn, a ovisno o lokaciji kućanstva, građani će za ugradnju sustava i nadzor moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, maksimalno do 75.000 kuna.

Poziv je objavljen na mrežnoj stranici FZOEU-a 18. rujna 2019., a sredstva se dodjeljuju do utroška raspoloživih sredstava ili do kraja 2019. godine, što prije nastupi.

Ovo je prvi od nekoliko planiranih poziva s ciljem omogućavanja potrošačima da proizvode vlastitu energiju, a slični pozivi su planirani i za iznajmljivače, OPG-ove, tvrtke i jedinice lokalne samouprave.

Izvor: www.fzoeu.hr

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice