#Vijesti-eu

Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva i neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnici sredstava fonda 2020. – 54 milijuna kuna za električna vozila i punionice

30

Lipanj

Objavljeno

Fond i u 2020. godini nastavlja s poticanjem elektromobilnosti. Za tu je namjenu u ovoj godini osigurano 54 milijuna kuna te su danas objavljeni javni pozivi za sufinanciranje električnih vozila namijenjen pravnim osobama te onaj za sufinanciranje punionica.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i u 2020. godini nastavlja s poticanjem elektromobilnosti. Za tu je namjenu u ovoj godini osigurano 54 milijuna kuna te su danas objavljeni javni pozivi za sufinanciranje električnih vozila namijenjen pravnim osobama te onaj za sufinanciranje punionica. „Za vozila će tvrtke i lokalne jedinice moći dobiti ukupno 22 milijuna kuna, dok će se punionice poticati s ukupno 10 milijuna.“ rekao je prilikom objave poziva direktor Fonda Siniša Kukić. Pritom je najavio i kako će 2. srpnja biti objavljen i Javni poziv za građane, također vrijedan 22 milijuna kuna.

Predmet ovog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnici sredstava fonda 2020. je sufinanciranje kupnje novih vozila kako slijedi:

 • električnih bicikala
 • električnih vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7
 • električnih vozila kategorije M1
 • vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1
 • Vozila na vodik kategorije M1
 • vozila za prijevoz putnika kategorije M2, M3 i vozila za prijevoz tereta kategorije N1, N2, N3 s s vrstama pogona:
  • električni
  • „plug-in“ hibridni pogon
  • stlačeni prirodni plin (SPP)
  • ukapljeni prirodni plin (UPP)
  • vodik

Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti:

 • jedinice lokalne i područne samouprave
 • tijela državne uprave
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
 • trgovačka društva
 • fizičke osobe (obrtnici i slobodno zanimanje)
 • neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)

Fond nabavku vozila sufinancira s do 40% po vozilu, a maksimalni iznos poticaja ovisi o kategoriji. Za električna vozila L1-L7 kategorije osigurano je do 20.000,00 kuna, za plug-in hibride do 40.000,00 kuna, dok će se za kupnju vozila s električnim pogonom ili čak na vodik moći dobiti do 70.000,00 kuna. Električni bicikli se od ove godine financiraju isključivo pravnim osobama, koji za 5-15 bicikala mogu dobiti do 5.000 kuna po biciklu. Također, dostupna su im i sredstva za vozila N1 kategorije i to plug-in hibridna vozila (do 40.000,00 kuna) te ona s električnim pogonom ili pogonom na SPP, UPP ili vodik, za koja se može dobiti do 70.000,00 kuna. S maksimalno 400.000 kuna pravnim osobama sufinanciraju se i vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, „plug-in“ hibridnim pogonom, pogonom na SPP, UPP ili vodik.

Za razliku od građana kojima se sufinancira isključivo jedno novo vozilo, tvrtke sufinanciranje mogu dobiti za više njih, ali maksimalan iznos sufinanciranja je do 400.000 kuna. I jedni i drugi kupljena vozila moraju zadržati u vlasništvu dvije godine.

Predmet ovog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva-gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020. je sufinanciranje gradnje punionice za cestovna vozila na električnu energiju i vodik.

Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti:

 • jedinice lokalne i područne samouprave
 • tijela državne uprave
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
 • trgovačka društva
 • fizičke osobe (obrtnici i slobodno zanimanje)
 • neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 200.000,00 HRK po korisniku. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Pozivu iznose 10.000.000,oo HRK.

Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom Pozivu su troškovi gradnje jedne ili više punionica koji su nastali najranije na dan ovog Poziva 30. lipnja 2020. godine i to :

 • punionica za el. vozila s tehničkim karakteristikama:
  • minimalne ukupne snage punionice: 50 kW DC ili 22 kW AC
  • minimalna snaga punjenja po AC priključnici 11 kW
  • opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima
  • za naponske sustave AC, DC ili AC+DC
  • podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike,
 • troškovi obuhvaćaju:
  • instalacija razvoda lokalnog napajanja punionice
  • opremu i radove s puštanjem u pogon
  • troškove programskog rješenja za naplatu i analitiku
 • troškovi stručnog nadzora od strane ovlaštenog inženjera
 • punionica za punjenje vozila na vodik

Troškovi priključka punionice na distribucijsku mrežu kao ni troškovi instalacije sustava za vlastito napajanje punionice ne predstavljaju opravdane troškove prema uvjetima ovog Poziva. Vrijeme nastavka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa. PDV je opravdan trošak ako nije nadoknadiv.

Procedura prijave drugačija je od dosadašnje utoliko što se i građani i tvrtke za sufinanciranje prijavljuju putem sustava za e-prijavu na javne pozive Fonda. Potrebno je prvo izraditi i aktivirati korisnički račun, nakon čega se u online prijavni obrazac mogu unositi podatci i učitavati potrebna dokumentacija.

Službeno zaprimanje prijava za pravne osobe kreće od 7.7., a za građane od 13.7. u 9 sati. Za prijavu je, kao i do sad, potrebno nabaviti ponudu za vozilo i, po potrebi, katalog i/ili certifikat u kojem se navode njegove tehničke karakteristike. Građani će uz to priložiti i obostranu kopiju osobne, dok pravne osobe trebaju priložiti i dodatnu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.

Procedura za prijavu je jednostavna i brza, što su se građani i tvrtke već i uvjerili jer je do sad na ovaj način sufinancirano više od 3.5000 vozila. Osim električnih vozila i punionica, ove jeseni Fond će poticati i održiviji gradski promet, a daljnji nastavak ovakvih programa je predviđen i Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom RH.

 

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice