#Vijesti-eu

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJEM U REGIONALNIM LANCIMA VRIJEDNOSTI

2

Ožujak

Objavljeno

Ključni pokretač društveno-gospodarskog rasta i razvoja hrvatskih regija je industrija. Ona je osnova za stvaranje radnih mjesta, povećanje izvoza i uvođenje tehnoloških promjena u svim sferama života. U cilju učinkovite provedbe procesa industrijske tranzicije prema nišama više dodane vrijednosti, potrebno je uložiti dodatne napore uvođenjem strukturnih promjena u regionalna gospodarstva i jačanja konkurentnosti regija.

Upravo zbog toga izrađeni su planovi za industrijsku tranziciju Panonske, Jadranske i Sjeverne Hrvatske koji se temelje na dostupnim resursima i potencijalu za njihovo korištenje, identifikaciji konkurentnih prednosti te pametnoj specijalizaciji regionalnoga gospodarstva u nišama više dodane vrijednosti. Planovi za industrijsku tranziciju potaknuti će strukturne promjene kroz vertikalnu logiku intervencija u cilju modernizacije, diversifikacije, tranzicije ili uvođenja radikalnih promjena u regionalna gospodarstva, te će predstavljati nadogradnju horizontalnih javnih politika dajući strateški okvir za učinkovito korištenje proračunskih i EU sredstava za industrijsku tranziciju.

Nakon donošenja planova za industrijsku tranziciju pristupiti će se mapiranju dionika regionalnih lanaca vrijednosti raspisujući javne pozive za iskazivanje interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti. Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u okviru regionalnih lanaca vrijednosti.

Zajedničkom Deklaracijom o suradnji koju će potpisati dionici mapirani u okviru svakog regionalnog lanca vrijednosti definirati će se vizija i misija regionalnih lanaca vrijednosti. Izradit će se akcijski planovi za razvoj i unaprjeđenje regionalnih lanaca vrijednosti kojim će se definirati prioritetna područja ulaganja i indikativne teme za istraživanje i razvoj, kao i ključne tehnologije, infrastruktura i pametne vještine za industrijsku tranziciju.

Važno je uključiti se i postati dio regionalnih lanaca vrijednosti i su-kreator politika za industrijsku tranziciju, jer će temeljem izrađenih akcijskih planova, Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dobit inpute za izradu ciljanih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, koji se planiraju objaviti krajem 2022. godine i kojim će se dati podrška dionicima regionalnih lanaca vrijednosti u procesu industrijske tranzicije.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice