#Vijesti-eu

Izvještaj o aktivnostima građana na aplikaciji e-Savjetovanja

17

Svibanj

Objavljeno

Na održanoj 96. sjednici Vlade Republike Hrvatske 17. svibnja 2018.g. usvojeno je Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2017.g.

Izvješće je pripremljeno sukladno mjerama u sklopu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva te aktivnostima iz Akcijskih planova za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast kojima je Ured za udruge zadužen za praćenje provedbe Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Prema podacima kojima raspolaže Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u 2017.g. je provedeno ukupno 706 savjetovanja. To je 10% savjetovanja više u odnosu na 2016.g. kada je provedeno 642 savjetovanja. Povećao se i broj podnositelja komentara, kojih je u 2017. godini bilo 5821. Komentara je pristiglo ukupno 22.566, a od njih je prihvaćeno 4.288, nisu prihvaćena 7.545 komentara, dok je njih 2.382 djelomično prihvaćeno. 6.430 komentara je primljeno na znanje, a na 1.132 komentara nije odgovoreno.

U 2017.g. od ukupnog broja provedenih savjetovanja njih 302 se odnosilo na pravilnike, 128 na zakonske akte, 99 na ostale vrste akata (odluke, upute za prijavitelje, smjernice itd.), a 95 na akte u vezi s procjenom učinaka propisa. Za korisnike fondova Europske unije od iznimne su važnosti upravo savjetovanja kojima se na komentare zainteresiranoj javnosti podastiru nacrti ključnih elemenata poziva za dostavu projektnih prijedloga. Na taj način građani Republike Hrvatske mogu utjecati na sadržaj i kvalitetu Uputa za prijavitelje pojedinih javnih poziva.

Izvor: Vlada Republike Hrvatske

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice