#Vijesti-eu

IZUZETNO NISKE PONUDE U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

12

Travanj

Objavljeno

Naručitelji se sve više susreću sa nesrazmjerom zaprimljenih ponuda s procijenjenom vrijednošću nabave. Dok u postupcima javne nabave roba i radova, zbog poremećaja na tržištu koji su nastali uslijed pandemije koronavirusa, ponude nerijetko budu daleko iznad procijenjene vrijednosti nabave, u postupcima za nabavu usluga to nije slučaj.

Kako mora postupiti naručitelj u situaciji ako se čini da je ponuda izuzetno niska i koji uvjeti moraju biti ispunjeni da bi se ponuda smatrala izuzetno niskom?

Temeljem članka 289. ZJN 2016 javni naručitelj obvezan je zahtijevati od gospodarskog subjekta da, u primjerenom roku ne kraćem od pet dana, objasni cijenu ili trošak naveden u ponudi ako se čini da je ponuda izuzetno niska u odnosu na radove, robu ili usluge.

Objašnjenja gospodarskog subjekta se posebice mogu odnositi na:

  1. ekonomičnost proizvodnog procesa, pružanja usluga ili načina gradnje
  2. izabrana tehnička rješenja ili iznimno povoljne uvjete dostupne ponuditelju za isporuku proizvoda, pružanje usluga ili izvođenje radova
  3. originalnost radova, robe ili usluga koje nudi ponuditelj
  4. usklađenost s primjenjivim obvezama u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ovoga Zakona
  5. usklađenost s obvezama iz odjeljka G poglavlja 2. glave III. ZJN 2016
  6. mogućnost da ponuditelj dobije državnu potporu.

Temeljem članka 22. Pravilnika o dokumentaciji te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017 i 75/2020) Naručitelj može od ponuditelja zahtijevati objašnjenje ponude ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

  1. zaprimljene su najmanje tri valjane ponude
  2. cijena ili trošak ponude su više od 20% niži od cijene ili troška drugo rangirane valjane ponude, i
  3. cijena ili trošak ponude su više od 50% niži od prosječne cijene ili troška preostalih valjanih ponuda.

Naručitelj može od ponuditelja zahtijevati objašnjenje ponude, ako se čini da je ona izuzetno niska i iz drugih razloga osim gore navedenih.

Ako tijekom ocjene dostavljenih podataka postoje određene nejasnoće, javni naručitelj može od ponuditelja zatražiti dodatno objašnjenje. Javni naručitelj može odbiti ponudu samo ako objašnjenje ili dostavljeni dokazi zadovoljavajuće ne objašnjavaju nisku predloženu razinu cijene ili troškova.

Važno je napomenuti da naručitelj može, ali ne mora odbiti takvu ponudu.

Javni naručitelj obvezan je odbiti ponudu samo ako utvrdi da je ponuda izuzetno niska jer ne udovoljava primjenjivim obvezama u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

Ako javni naručitelj utvrdi da je ponuda izuzetno niska jer je ponuditelj primio državnu potporu, smije tu ponudu samo na temelju toga odbiti tek nakon što zatraži ponuditelja objašnjenje, ako ponuditelj u primjerenom roku određenom od strane javnog naručitelja nije u mogućnosti dokazati da je potpora zakonito dodijeljena.

S obzirom na zakonodavnu regulativu, rijetko kada će se neka od ponuda ocijeniti izuzetno niskom, jer je samo u jednom slučaju određena zakonska obveza da se ponuda ocijeni izuzetno niskom, dok u drugim slučajevima, uz zadovoljenje zakonskih uvjeta postoji diskrecijsko pravo naručitelja da odluči je li neka ponuda izuzetno niska ili ne.

U prilog navedenog govori i Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

 

Autor: Hrvoje Karažija, konzultant poduzeća AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice