#Vijesti-eu

Iznosi alokacije sredstava iz EU fondova za Republiku Hrvatsku za period 2021.-2027.

22

Siječanj

Objavljeno

Iznosi alokacije Republike Hrvatske za period 2021.-2027.

24,2 milijarde eura (u tekućim cijenama) i to:

 

INSTRUMENT EU ZA OPORAVAK (NextGenerationEU)

Mehanizam za oporavak i otpornost

6,3 milijardi eura bespovratnih sredstava

  • 70% sredstava za razdoblje 2021.-2022. u iznosu od 4,67 milijardi eura
  • 30% sredstava za 2023. u iznosu od 1,64 milijardi eura

3,6 milijardi eura zajmova (maksimalno 6,8% BND iz 2019. godine)

Financiranje reformi i ulaganja za oporavak i rast otpornosti gospodarstva.

Rok korištenja je srpanj 2026., a financiranje 100% EU

 

VIŠEGODIŠNJI FINANCIJSKI OKVIR 2021.-2027.

Kohezijska politika 9,6 milijardi eura

  • Europski fond za regionalni razvoj 5,54 milijardi eura
  • Europski socijalni fond Plus 1,98 milijardi eura
  • Kohezijski fond 1,55 milijardi eura
  • Fond za pravednu tranziciju 0,08 milijardi eura
  • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 0,24 milijarde eura
  • Fondovi za unutarnju sigurnost, azil i migracije 0,28 milijarde eura

 Zajednička poljoprivredna politika 4,7 milijardi eura

  • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 2,1 milijardi eura
  • Europski fond za jamstva u poljoprivredi 2,6 milijardi eura

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice