#Vijesti-eu

Izmjena najave Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

11

Prosinac

Objavljeno

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izmijenilo je najavu Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Dana 03. prosinca 2020. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na svojim internet stranicama objavilo je najavu raspisivanja Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Sastavni dio najave Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini je Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini i Upute za korisnike.

Ministarstvo obavještava sve potencijalne prijavitelje na Javni poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini o izmjeni dijela teksta Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini i Uputa za korisnike.

U Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u dijelu koji se odnosi na točku 8. OBJAVA JAVNOG POZIVA, POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA I POSTUPANJE SA ZAHTJEVOM, pod točka 8.3. Postupanje sa Zahtjevom pristiglim na Javni poziv, rečenica „Vrijeme zaprimanja zahtjeva podrazumijeva vrijeme zaprimanja u pisarnici Ministarstva“, briše se.

U Uputi za korisnike u dijelu koji se odnosi na točku 8. Postupanje za Zahtjevom, pod točka 8.1. Zaprimanje i registracija zahtjeva, rečenica „Vrijeme zaprimanja zahtjeva podrazumijeva vrijeme zaprimanja u pisarnici Ministarstva“, briše se, i dodaje se rečenica koja glasi „Svi pristigli zahtjevi u roku za zaprimanje zahtjeva, biti će obrađeni te će svima koji ispunjavaju administrativne uvjete biti odobreno sufinanciranje sukladno Programu i Uputama za korisnike.“

U Uputi za korisnike u dijelu koji se odnosi na točku 8. Postupanje za Zahtjevom, pod točka 8.2. Obrada zahtjeva, rečenica „Zaprimljeni zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu po kojem su registrirani“, briše se.

Sve drugo što nije navedeno ovom izmjenom ostaje nepromijenjeno.

Izvor: www.razvoj.gov.hr

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice