#Vijesti-eu

IZMJENA GODIŠNJEG PLANA OBJAVE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA OPULJP-A ZA 2020. GODINU

27

Veljača

Objavljeno

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., objavljuje izmjenu Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga OPULJP-a s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Izmjena je u obliku Rezervne liste koja sadrži popis Javnih poziva koji dodatno mogu biti objavljeni u okviru Godišnjeg plana PDP-ova za 2020. godinu ovisno o spremnosti natječajne dokumentacije te rezultatima izvršenja planirane provedbe objave Poziva tijekom godine.

Javni pozivi na Rezervnoj listi su:

 


Obrazovanjem do veće zapošljivosti mladih

Cilj je: povećanje razine zapošljivosti pripadnika NEET skupine; 1. Obrazovanje pripadnika NEET skupine u cilju stjecanja cjelovite ili djelomične kvalifikacije


Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA 3

Cilj je:

1. Jačanje socijalne kohezije između većinskog stanovništva i pripadnika nacionalnih manjina
2. Ujednačavanje životnih mogućnosti djece i mladih u koncentriranim romskim naseljima
3. Osnaživanje i promocija povijesnog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina
4. Osnaživanje uloge vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na lokalnoj i regionalnoj razini


Igraj se i uči -pružanje usluge produženog boravka

Cilj je: pružanje usluge produženog boravka uzdržavanim članovima (djeci uključenoj u osnovnoškolski sustav odgoja i obrazovanja) s ciljem usklađivanja poslovnog i obiteljskog života njihovih obitelji


Borba protiv diskriminacije – preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina – faza 1

Cilj je:

1. Socijalno uključivanje i suzbijanje diskriminacije u odnosu na sve ranjive skupine na lokalnoj, područnoj i nacionalnoj razini, promicanje jednakosti i unaprjeđenje postojećeg sustava suzbijanja diskriminacije, uključujući zločin iz mržnje i govor mržnje
2. Povećanje razine znanja i informiranosti o zaštiti od diskriminacije te podizanje javne svijesti o izabrani diskriminacije i načinima ostvarivanja prava na jednako postupanje u Republici Hrvatskoj


Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata – faza 3

Cilj je: pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i unaprjeđenju kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata kroz pružanje različitih oblika psihosocijalnih i izvaninstitucionalnih programa za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata


Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija faza II

Cilj je: unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima


Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji

Cilj je:

1. Uspostava sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji na područjima šest županija u kojima nedostaju usluge za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji za pružanje usluge skrbi izvan vlastite obitelji i usluge savjetovanja i pomaganja na područjima šest županija u kojima nedostaju usluge za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji


Jačanje izvrsnosti i privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva

Cilj je: povećanje privlačnosti strukovnog obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu


Financijska pismenost

Cilj je: jačanje organizacija civilnog društva u području financijske pismenosti


Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja

Cilj je: osnaživanje doprinosa civilnoga društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne građane


Izvor: www.esf.hr/godisnji-plan-objave-operacijaprojekata-esf

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice