#Vijesti-eu

IZDVOJILI SMO AKTUALNE OTVORENE POZIVE IZ EU FONDOVA!

6

Veljača

Objavljeno

Izdvojili smo informacije o aktualnim otvorenim pozivima iz fondova EU te drugih izvora koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene pozive! Trenutno su u tijeku otvoreni pozivi iznimno atraktivni za mikro, male i srednje poduzetnike.


Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koje proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Cilj Poziva: razvoj za tržište novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Prihvatljive aktivnosti:

 • aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:
  • industrijsko istraživanje
  • eksperimentalni razvoj
  • studije izvedivosti
 • aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 700.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 HRK

Datum početka zaprimanja prijava: 14.02.2020.

Više o Pozivu pročitajte OVDJE.


Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Cilj Poziva: povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Prihvatljive aktivnosti:

 • priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • uspostava mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
 • izgradnja, nadogradnja i/ili opremanja fiksnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te investicijski i stručni nadzor te koordinacija zaštite na radu
 • informiranje i vidljivost projekta
 • osiguravanje usklađenosti projekta s horizontalnim politikama EU
 • upravljanje projektom i administracija.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 7.500.000,00 HRK

Datum početka zaprimanja prijava: 02.03.2020.

Više o Pozivu pročitajte OVDJE.


Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – faza II

Cilj Poziva: jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima. Svrha poziva jest povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Prihvatljive aktivnosti:

 • nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja
 • istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH
 • informiranje i vidljivost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 134.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 29.06.2020.

Više o Pozivu pročitajte OVDJE.


Certifikacijom proizvoda do tržišta

Cilj Poziva: povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Prihvatljive aktivnosti: certifikacija proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive).

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 29.06.2020.

Više o Pozivu pročitajte OVDJE.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice