#Vijesti-eu

ISKORISTILI SMO 12,71% SREDSTAVA IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA

19

Srpanj

Objavljeno

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je nove podatke o provedbi Operativnih programa za razdoblje od 2014. do 2020. godine prema financijskim pokazateljima. Ti nam podaci, drugim riječima rečeno, govore koliko smo sredstava iskoristili iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

U periodu od 31. svibnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija korisnicima je isplaćeno 77,7 milijuna eura, čime smo došli do iskorištenosti Operativnog programa od 10,37% s obzirom da je čitava alokacija 6 milijardi i 800 milijuna eura.

U istom periodu iz Programa ruralnog razvoja korisnicima je isplaćeno 43,4 milijuna eura, a ujedno je taj program i najbolje iskorišten – novim podacima dolazimo do 24,30% iskorištenosti ukupne alokacije koja iznosi nešto više od 2 milijarde eura.

Čak i Operativni program za pomorstvo i ribarstvo “prebacuje preko” zabrinjavajućih 10% – u lipnju je korisnicima isplaćeno 1,6 milijuna eura, te je time iskorišteno 11,94% alokacije koja inače iznosi 252 milijuna eura.

Međutim, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali je očito u blokadi. Ako uzmemo u obzir da su prijavitelji u okviru ovog operativnog programa mahom organizacije civilnog društva te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje su se pokazale kao zainteresirane za EU sredstva, onda je nejasno zbog čega je iskorištenost ovog Operativnog programa tek 8,24% .

Naime, u lipnju je korisnicima isplaćeno 14,7 milijuna eura, dok je čitava alokacija 1,6 milijardi eura. Do sada je ukupno isplaćeno korisnicima 133,3 milijuna eura.

Mjesečne analize o iskorištenosti EU sredstava pratite na našem portalu, na ovoj poveznici.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice