#Vijesti-eu

InvestEU: Program EU-a za poticanje ulaganja

9

Ožujak

Objavljeno

EU programom InvestEU nastavlja poticati ulaganja, davati potporu oporavku i pripremati gospodarstvo za budućnost.

Zastupnici na plenarnoj sjednici od 8. do 11. ožujka raspravljaju i glasaju o programu InvestEU za razdoblje 2021.-2027. Program se nadovezuje na Europski fond za strateška ulaganja, koji je 2015. uspostavljen kao temelj Junckerova plana za mobilizaciju javnih i privatnih ulaganja u Europi. Novi program objedinjuje financijske instrumente za potporu ulaganjima ključnim za gospodarski rast, a s njim se uspostavlja jamstvo EU-a u iznosu od oko 26,2 milijarde eura kojim se investicijskim partnerima omogućava preuzimanje većih rizika i podrška projektima od kojih bi inače odustali. Glavni investicijski partner i dalje će biti Europska investicijska banka, ali nacionalne razvojne banke u državama članicama EU-a i međunarodne financijske institucije također će imati izravan pristup jamstvu EU-a.

Podržavanjem projekata koji će privući mnoge druge ulagače u okviru programa InvestEU želi se mobilizirati više od 372 milijarde eura ulaganja diljem EU-a, čime bi se doprinijelo oporavku i dugoročnim prioritetima EU-a.

Države članice EU-a moći će dodijeliti sredstva za InvestEU i iz strukturnih fondova ili sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Jamstvo EU-a namijenjeno je za četiri područja:

  • Održivu infrastrukturu: 9,9 milijardi eura
  • Istraživanje, inovacije i digitalizaciju: 6,6 milijardi eura
  • Mala i srednja poduzeća: 6,9 milijardi eura
  • Socijalna ulaganja i vještine: 2,8 milijardi eura

Najmanje 30 posto ulaganja u okviru fonda InvestEU treba se usmjeriti na ostvarivanje klimatskih ciljeva. Sva četiri područja uključivat će projekte za potporu pravednoj tranziciji prema klimatskoj neutralnosti u EU-u. Projekti ulaganja koji primaju potporu EU-a provjeravat će se kako bi se utvrdilo da ne nanose znatnu štetu okolišu.

Potpora inovacijama i malim poduzećima važni su aspekti programa InvestEU. Pogledajte video i saznajte kako je prethodnik ovog programa podržao njemačko biotehnološko poduzeće BioNTech koje je, zajedno s američkim farmaceutskim divom Pfizerom, razvilo prvo cjepivo protiv bolesti COVID-19 koje je EU odobrio.

Izvor: www.europarl.europa.eu

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice