#Intervju

#INTERVJU: TOMISLAV SADRIĆ

3

Veljača

Objavljeno

Razgovarali smo s gospodinom TOMISLAVOM SADRIĆEM, odvjetnikom zaposlenim u renomiranom odvjetničkom društvu koji je dio svojeg profesionalnog razvoja i djelovanja posvetio izučavanju pravnog okvira i mogućnosti pravne zaštite u segmentu projekata financiranih iz fondova EU-a. Gospođa ARIANA VELA, vlasnica portala eu-projekti.info, Učilišta EU PROJEKTI i konzultantske tvrtke AVELANT d.o.o.  surađivala je s gospodinom Sadrićem kroz pripremu i održavanje treninga PRAVNA ZAŠTITA PRIJAVITELJA I KORISNIKA U ODNOSU NA ODLUKE TIJELA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA I KONTROLE EUROPSKIM STRUKTURNIM I INVESTICIJSKIM FONDOVIMA. Trening je održan u dva termina u prosincu 2019. godine, kotizacije su prodane u rekordnom roku, a kao najavu otvaranja prijava u prvi trening 2020. godine koji će se održati 26. veljače, donosimo kratak razgovor. 

Jedan od fokusa vaše karijere je pravno savjetovanje i zastupanje u predmetima vezanim uz sektore energetike i transporta te područje prava javne nabave. Što biste izdvojili kao problem iz područja javne nabave s kojim vam se klijenti najčešće obraćaju i koji je profil vaših klijenata?

U prirodi je pravne profesije da nam se obraćaju ljudi kada shvate da imaju određeni pravni problem. U kontekstu javne nabave, to su najčešće ponuditelji, koji smatraju da su tijekom postupka odabira ponude oštećeni. U nekim slučajevima problem iskrsne i u kasnijoj fazi, tijekom izvršavanja dodijeljenog ugovora.

Primjetan je i novi trend, kako na strani ponuditelja, tako i na strani naručitelja, da se pravna pomoć traži preventivno, u vidu pravnog savjetovanja, prije no što stvarni problem iskrsne.

Pravo javne nabave je kompleksno i multidisciplinarno područje, koje se neprestano razvija kroz bogatu praksu DKOM-a i upravno sudovanje. S obzirom na europsku harmonizaciju, ne smiju se zanemariti ni relevantne odluke Suda EU. Sve su to razlozi zbog kojih je javna nabava istovremeno i zanimljiva i zahtjevna.

Što smatrate glavnim uzrokom problema u javnoj nabavi i koje promjene smatrate nužnim?

Izdvojio bih dva razloga.  Prvi je razlog nedovoljna svijest uključenih dionika da se radi o raspolaganju javnim novcem, a radi ostvarenja javnih potreba. Javnost zaslužuje da se javnim novcem ostvaruje best value for money i tome bi cilju trebali težiti i naručitelji i ponuditelji.

Čini mi se da se drugi bitan razlog nalazi u nama samima. Svatko od nas trebao bi težiti neprestanom usavršavanju i specijalizaciji. U javnoj nabavi treba postupati promišljeno i odgovorno. Nedovoljno promišljeno postupanje u ranijoj fazi postupka javne nabave često generira nezanemarive probleme u kasnijoj fazi ili tijekom izvršavanja ugovora.

S gospođom Arianom Vela, vlasnicom konzultantske tvrtke AVELANT d.o.o. i Učilišta EU PROJEKTI ostvarili ste suradnju u obliku razvijanja i održavanja treninga Pravna zaštita prijavitelja i korisnika u odnosu na odluke sustava upravljanja i kontrole Europskim strukturnim i investicijskim fondovima. U prosincu je održan prvi takav trening, a zbog velikog broja zainteresiranih otvoren je i održan i drugi termin treninga u istom mjesecu. Potreba za takvom vrstom treninga korisnika je očita, pa je sljedeći  termin planiran za 26. veljače 2020. Koji su vas problemi klijenata s kojima ste se susretali motivirali da s gospođom Vela ostvarite ovakvu suradnju?

Prijavitelji i korisnici bespovratnih sredstava svakodnevno se tijekom prijave i provedbe projekata susreću s brojnim problemima i nejasnoćama. Problemi su često vezani uz (ne)postupanje sustava upravljanja i kontrole, poput probijanja propisanih rokova, neuobičajenih i nejasnih zahtjeva te dvojbenih, nejasnih ili neobrazloženih odluka. Sve navedeno izravno utječe na prijavitelje i korisnike, a ponekad čak ozbiljno ugrožava normalno odvijanje njihovih djelatnosti.

Pojedini prijavitelji i korisnici našli su se u vrlo zahtjevnim situacijama, zbog kojih su prisiljeni ozbiljno razmotriti aktiviranje sredstava pravne zaštite i pokretanje odgovarajućih sudskih postupaka kako bi zaštitili svoja prava.

Radi se o problemima koji su svojevrsna novost u Hrvatskoj, a u pogledu pravnog okvira ESIF-a nemamo razvijenu sudsku praksu. Zbog toga je pravna zaštita prijavitelja i korisnika bespovratnih sredstava povezana uz brojne nepoznanice, što ponekad dovodi do nesnalaženja.  Imajući sve navedeno u vidu, željeli smo osmisliti i razviti trening o pravnoj zaštiti, kojim bismo među prijaviteljima i korisnicima otvorili pitanja koja ih muče i ponudili rješenja koja im stoje na raspolaganju.

Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova su temelj provedbe projekata, a oni se pak temelje na Javnim pozivima. Što bi po Vašem mišljenju trebalo bolje definirati Pozivima i Ugovorima kako bi se izbjegli problemi Korisnika u provedbi projekata?

Sve je primjetnije da nam kronično nedostaje kvalitetniji i obuhvatniji pravni okvir kojim bi se na cjelovit način uredio postupak dodjele sredstava. U ovome trenutku podnormiranost je gotovo sveprisutna i generira izrazitu pravnu nesigurnost.

Iz tog razloga svakako bih se založio za izradu novog seta propisa, koji će biti dovoljno fleksibilni, ali i kojima će biti zajamčena elementarna procesna prava prijavitelja i korisnika. Kvalitetniji pravni okvir bio bi olakšanje kako prijaviteljima, tako i tijelima sustava upravljanja i kontrole, jer bi predstavljao osnovu za postupanje i donošenje odluka.

Pred krajem smo financijske perspektive i projekti ulaze u fazu ostvarivanja pokazatelja. Mislite li da će time porasti potreba korisnika za pravnom zaštitom? Očekuje li se da će određen broj korisnika zbog neostvarivanja pokazatelja tražiti pravnu pomoć u dokazivanju okolnosti na koje nisu mogli utjecati? Što mislite da bi se moglo događati?

Čeka nas zahtjevno razdoblje. Možemo očekivati porast spornih situacija, između ostaloga i zbog razloga koje ste naveli. To nije nužno samo loše, ako će pripomoći da se kroz praksu iskristaliziraju primjeri dobre i loše prakse koji će u budućnosti služiti kao standard i orijentir za postupanja u nekim budućim postupcima. No, da bi se to moglo dogoditi, nezaobilazan je preduvjet da postupanja tijela iz sustava budu pravična i fer, a odluke zakonite i dobro obrazložene. Određena odluka može biti primjer dobre ili loše prakse jedino ako većina dionika može, bez ulaganja pretjeranih napora, razumjeti zbog čega je odluka u konkretnom predmetu bila baš takva.

Na koji su vas način privukla područja prava kojima se bavite?

Pravo je način života. Tko se njime želi ozbiljno baviti, s pravom liježe i s pravom ustaje. Problematika javne nabave i ESIF-a zaista je zanimljivo područje, koje se neprestano razvija i na taj način stalno nudi nove izazove i motive za daljnji rad.

 

 

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice